Corona info til forældre

I Børnebissen tager vi de nødvendige forholdsregler for at undgå coronasmitte. Vi spritter af og vasker hænder og overflader og vores aktiviteter afholdes så vidt muligt udendørs eller i mindre grupper inde, for at mindske smitterisikoen.

Men heldigvis tænker børn ikke altid på smitterisiko, så derfor gælder det, at hvis et barn eller ansat i Børnebissen testes positiv for Covid19, betragtes alle børn og voksne i Børnebissen som nære kontakter. Alle skal således hjemsendes og testes to gange. Desuden igangsættes konkret vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede udenfor børnehaven. Efter to tests der bekræfter, at jeres barn ikke har Covid19 og jeres barn ikke har symptomer, kan barnet komme i Børnebissen igen. 

(Fortolket fra Sundhedsstyrelsens pjece  Forholdsregler ved tilfælde af COVID19 i Dagtilbud etc. opdateret 25. august 2020)

Du kan læse mere om, hvordan en “nær kontakt” defineres  på side 7 i pjecen COVID19: smitteopsporing af nære kontakter fra Sundhedsstyrelsen. I denne pjece finder du desuden uddybning af det følgende, samt info om intervaller for 1. og 2 test.

Hvis du eller dit barn er testet positiv for ny coronavirus, så bliver du som udgangspunkt kontaktet af en medarbejder fra Coronaopsporing inden for 24 timer efter testsvar. Du kan også selv kontakte Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11. Coronaopsporing vil hjælpe dig med at få defineret og opsporet de nære kontakter du eller dit barn kan have smittet.

Børn, som er nære kontakter, bør holdes isoleret i hjemmet og bør som udgangspunkt også testes. Barnet kan godt komme i dagtilbud/skole, hvis den første test er negativ og barnet ikke har symptomer. Hvis barnet derimod bliver testet positiv, skal du lade være med at sende barnet i skole/dagtilbud indtil 7 dage efter, at testen er taget. Hvis barnet udvikler symptomer, skal du holde det hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

Man kan vælge at lade være med at teste børn under 12 år, som er nære kontakter og ikke har symptomer, da det kan være ubehageligt for dem at få taget testen. I stedet skal du holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7 dage, kan barnet igen møde i dagtilbud/skole.

Tag gerne kontakt til Jette eller et medlem af bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget vedrørende COVID19 og Børnebissen.