Home > Foreninger > Bisserup Sejlklub > Bisserup Sejlklub priser 2019

Bisserup Sejlklub priser 2019

Priser for Bisserup Sejlklub 2019

Klubstander 60,-*
Cap med Bisserup Sejlklub logo 60,-*
Gæsteleje pr. døgn inkl. el og vand på broerne, bad og toilet, WiFi, lån af cykler og kajak / kano 160,-*
Kontingent for aktive medlemmer pr. år 1200,-
Kontingent for passive medlemmer, pr. år 275,-
Benyttelse af slæbested (minimum passiv medlem) pr. år 350,-
Engangsbenyttelse af slæbestedet 75,-*
Optagelse på ventelisten 1250,-

Note:
De med * priser opkræves af havnefogeden

I forbindelse med bådplads (Aktive medlemmer med havneplads)

Indskud 4500,-
Andelsbevis for bådplads (nedskrivning 10% pr. år) 8600,-
Andelsbevis for jolleplads (nedskrivning 10% pr. år) 4300,-
Bådpladsleje, pr. år 2150,-
Jollepladsleje, pr. år 825,-
Vinterstandplads på land, hvis man ikke har fast plads i havnen i Bisserup Sejlklub (15. november til 30. maj). Kræver aktivt medlemsskab. 600,-
Vinterplads i vand (15. november til 31. marts) 2000,-
Ved vinterplads i vand har ejer erstatningspligt for evt. skader på havn og anlæg
Fastsat pligtarbejde pr. år, 8 timer
For ikke udført pligtarbejde opkræves pr. time
250,-