Holsteinborg Kirke
Formand: Thyge Andersen, Bisserup Byvej 10, 4243 Rude, 55459044 - Sognepræst: Lise Flindt Hansen, Bankehusvej 10, 4230 Skælskør, 58194118 - Organist: Bodil Øgendahl, Hesselgårdsvej 3, 4262 Sandved, 55459348 - Kirkesanger Lilian Poulsen, Bygaden 5c, Høve, 4261 Dalmose, 22196025 - Kirkeassistent: Ole G. Nielsen, Skælskør Landevej 83, 4200 Slagelse, 58584016

Administrationen af Holsteinborg Kirkegård er pr. 1. januar 2010 overtaget af Holsteinborg menighedsråd. Fremover vil den daglige drift (vedligeholdelse og begravelser) blive varetaget af: Slagelse Kirkegårde og Krematorie, Hans Tausens Gade 19B, 4200 Slagelse, tlf. 58530133.
De vil være at træffe på kirkegården én fast dag om ugen i hele vækstperioden.11
Hygge-ældre klubben
Vi mødes som regel den 2. fredag i måneden kl. 14.00 16.00, til fællessang, højtlæsning, samtale og en gang imellem et lille foredrag. Medbring selv kaffe/the og service. Brød bliver der sørget for. Ældre fra alle vore sogne er velkomne Møderne vil foregår på skift mellem stalden ved Bisserup Missionshus og Kirkeladen i Magleby. Interesserede kan høre nærmere hos Lise Flindt Hansen (58 19 41 18)
Fredag d. 10. marts kl. 14.00 i Bisserup Missionshus
Fredag d. 21. april kl. 14.00 i Magleby Kirkelade
Fredag d. 19. maj kl. 14.00 i Bisserup Missionshus

 

 

GudstjenesterSeptember - Oktober - November 2018

2. september

kl. 10.30

Lise Flindt Hansen
16. september kl. 19.30 Lise Flindt Hansen
7. oktober kl. 09.00 Birthe Willumsen
28. oktober kl. 10.30 Lise Flindt Hansen

4. november
18. november
kl. 10.30
kl. 10.30
Lise Flindt Hansen
Birthe Willumsen