Bisserup Havnevej 1-3

Matr. nr. 2b

“Klippestuen”

Ca. 1800 jordlod 2b som indtil ca. 1830/40 var fæstet af Jacob Jensen, Strædet 13. Herefter blev der bygget et husmandshus på jordlodden.1. Der boede to familier i huset. Det var Søren Hansen med familie og Kristian Jørgensen med familie.

2. Allerede i 1850 var Søren Hansen flyttet ud, og var blevet efterfulgt af Valling Nielsen. I huset boede også Valling Nielsens søn Jørgen med kone og to børn. En anden søn Niels var indkaldt til krigstjeneste. Kristian Jørgensen boede fortsat i huset i 1850.
Efter krigen flyttede Niels, der i mellemtiden var blevet gift med Karen Andersdatter, ind i huset. Niels Vallingsen var tømmermand. Broderen Jørgen flyttede ud. Kristian Jørgensen flyttede også ud, og ind flyttede Kristian Hansen med kone og 4 børn. Valling Nielsen og hans kone boede stadig i huset, men de var nu fattiglemmer. I 1877 døde Valling Nielsen.
I 1886 døde Niels Vallingsen, men i 1880 var datteren Maren Kirstine (1857-1938) blevet gift med skovarbejder Chresten Pedersen (1852-1918), og de overtog nu huset, hvor enken Karen blev boende på aftægt.
En datter Martha Juliane blev i 1914 gift med gårdbestyrer Thomas Vinholt, Edelevgård. En datter Julie Kirstine blev i 1907 gift med husmand Fritz Ludvig Sørensen, Nyrup. Deres datter Fritze blev i 1932 gift med fisker Valdemar Frederiksen, se Holsteinborgvej 209.

Til huset hørte 2 tønder land + eng, og Kresten Petersen havde to køer.
I 1918 døde Kresten Petersen. Svigersønnen Thorvald Vinholt, Edelevgård, passede jorden for enken. Til gengæld måtte datteren Emilie arbejde hos søsteren og svogeren.
I 1921 giftede Emilie sig med fætteren Anton Petersen, der var kusk for forvalter Krarup på Holsteinborg, og Anton Petersen lejede huset og jorden af Holsteinborg.
I 1927 overtog han en mælketur. (Hentede mælk hos bønderne og kørte den til mejeriet). Han købte derfor vogn og to heste. Frederik Frederiksen og Thorvald Vinholt kautionerede.
I 1935 købte han huset og jorden af Holsteinborg samt Jacob Skovmands jord, del af det nuværende Skovvænget, for 5.000 kr. I 1948 købte han også jordlod nr. 16 b i det nuværende Dalstrøget af Hans og Dorothea, Strædet, samt 5 ½ tønde land mose.
Efterhånden fik han 7 køer og byggede derfor kostald. Indtil da havde han lejet stalden hos Jacob Nielsen, Holsteinborgvej 223.
I 1963 solgte Anton Petersen ejendommen og byggede hus i Skovvænget nr. 3 – på sin egen jord. Han solgte desuden grunde i Skovvænget til brugsuddeler Madsen, Kaj Faber og Lars Faber (Nepper).
Anton Petersen døde i 1982.
Ifølge Anton Petersen (fra en båndet samtale fra 1975 med Anna Frederiksens svigersøn Poul Jensen) havde huset en række ejere efter ham:”Fru Petersen, Næstved. En dame. En rar pige fra Kbh. der ville lave pensionat. En gruppe københavnere. Et hold til.”

Huset var rødt ca. 1965
I 1960erne cafe med kulørte lamper, “Laredo”, i  en tilbygning til længen mod Havnevej nr 5. Her mødtes de unge fra Bisserup og omegnen, drak en sodavand og spiste pølser.

3. Bjarne Klintbøl

4. 1. februar 1988 købte Rose Kristensen huset, hvor hun indrettede frisørsalonen “Klippestuen”.

5. I 2011 har hendes datter Mia etableret klinikken “Care for you” i forbindelse med frisørsalonen.

Kresten (1852-1918) og Maren Kirstine Petersen (1857-1938)

 

 

 

 

 

2012
2012
Bisserup Havnevej 1-3 i 1930-erne

Postkort fra først i 1900-tallet med den nordligste del af Bisserup Havnevej. I baggrunden til højre ses Brugsen. Til venstre for vejen ses den jordlod Anton Petersen købte efter Jacob Skovmand.