Bisserup Brandberedskab

HVEM DRIVER DET OG HVORDAN FIK BISSERUP SIN EGEN BANDBIL

Brandberedskabet er omfattet af Bytingets paraply og drives af frivillige, som sikrer, at brandbil
og slukningsudstyr altid er klar til udrykning. I Bytingsbladet juni 2018 side 8-12 kan du læse,
hvordan brandberedskabet fik sin brandbil og om arbejdet i det frivillige brandberedskab.

HVORFOR ET LOKALT BRANDBEREDSKAB OG HVEM ER OMFATTET

Dem, der bor i Bisserup, vil nok i mange sammenhænge være enige i, at vi ligger langt fra
alfarvej. Der er på denne baggrund etableret et lokalt brandberedskab, som aktivt kan gribe ind
og hjælpe, inden mere kvalificeret hjælp når frem. Hjælpen omfatter Bisserup by inklusive
sommerhusområdet.

HVORDAN TILKALDES DET

Ved et alarmopkald til 112 får brandberedskabet samtidig en melding fra alarmcentralen og kan rykke ud og være på brandstedet inden for få minutter og hjælpe inden brandvæsenet når frem.

HVORDAN KAN JEG GIVE MIN STØTTE

At drive sådan et brandberedskab har sine omkostninger, og der er derfor brug for økonomisk støtte til drift og vedligeholdelse.

Mange af Bisserups grundejerforeninger og vejlaug giver årlige støttebeløb til beredskabet.

Borgere i Bisserup, der ikke er omfattet af en forening eller et vejlaug, opfordres til at støtte brandberedskabet ved at indbetale et årligt beløb svarende til 50 kr. pr. husstand på Bytingets
konto: 6150 – 0004378359.

Brandberedskabets økonomi fremgår af Bytingets årsregnskab.

Du kan også støtte brandberedskabet ved at købe klistermærker til 50 kr. pr. stk. i BIS´koppen
eller hos Kurt Hejlesen på Fasanvej 12 i Bisserup.

Alle støttebeløb går ubeskåret til drift og vedligehold af brandbil og udstyr og vi takker for de mange støttebeløb, vi allerede har modtaget.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL KONTAKT

Kurt Hincheli Hejlesen, frivillig i Bisserup Brandberedskab
Tlf.nr.: +45 61 19 64 61
Mail: hejlesen@privat.dk

Lillan Garby, kasserer i Bisserup Byting
Tlf.nr.: 53804408
Mail: lgarby@icloud.com