Avnøvej 32

Matr. 17a jordlod med hus nord for Avnøvej 32

Husmandshus på Bisserup mark 1869-1911

Ca. 1800-1869 jordlod til huset Holsteinborgvej 216

1. Første fæster var Peder Hansen (“Slagter”), der fæstede huset på Holsteinborgvej 216 og jordlod matr. nr. 17 i 1804.
Svigersønnen Niels Olsen og datteren Ane Sophie Pedersdatter overtog fæstet af hus og jordlod ca. 1831.
I 1869 overtog deres datter og svigersøn, Ane Kirstine Nielsdatter og Niels Jensen, fæstet på lodden matr. nr. 17, byggede hus og flyttede derud, mens en søn, Hans Nielsen, fæstede huset på Holsteinborgvej.
Ane Kirstine Nielsdatter døde i 1910, og Niels Jensen flyttede til Nyrup, hvor han døde i 1920.

2. Huset blev revet ned i 1911, og jorden overgik til matr. 36x, huset ved Kristiansholmsskoven.
Det nu fældede mirabellehegn der løb fra Omøvej til Avnøvej, afgrænsede måske ejendommen mod vest?