Bisserup Sejlklub priser

Priser for Bisserup Sejlklub 2024

Gæsteleje inkluderer el, vand, bad, toilet, WiFi, lån af cykler, kajak og kano
    Autocamperparkering pr. døgn  195,00 kr. *
    Både under 8 m (26,3 fod) pr. døgn  185,00 kr. *
    Både 8 til 11 m (26,3 til 36,1 fod) pr. døgn  205,00 kr. *
    Både over 11 m (36, 1 fod) pr. døgn  235,00 kr. *
Kontingent aktive medlemmer pr. år 1365,00 kr.
Kontingent passive medlemmer pr. år   315,00 kr.
Engangsbenyttelse af slæbested   75,00 kr. *
Fast slæbestedsbruger (kræver også årligt passivt medlemskab)   420,00 kr.
Nøgledepositum (refunderbart)   350,00 kr.
Depositum for optagelse på venteliste (kræver også årligt passivt medlemskab) 1250,00 kr.
Langliggerplads (kræver aktivt medlemskab) pr. måned 1200,00 kr.
Køb af fast båd- eller jolleplads. Indskud (refunderes ikke) 4500,00 kr.
Køb af fast bådplads andelsbevis (nedskrives med 10% pr. år) 8600,00 kr.
Køb af fast jolleplads andelsbevis (nedskrives med 10% pr. år) 4300,00 kr.
Årlig bådpladsleje 2470,00 kr.
Årlig jollepladsleje   945,00 kr.
Vinterplads på land hvis man ikke har fast plads i Bisserup Sejlklubs havn. Kræver også aktivt medlemskab   735,00 kr.
Vinterplads i havnen. Ejer har erstatningspligt for evt. skader på havn og anlæg. Kræver også fast plads og aktivt medlemskab 2100,00 kr.
Manglende udført pligtarbejde (8 timer årligt) pr. time    250,00 kr.
Klubstander      60,00 kr.

 

Note: De med * mærkede priser opkræves af havnefogeden