Bisserup Sejlklub priser

Priser for Bisserup Sejlklub 2023

Gæsteleje inkluderer el, vand, bad, toilet, WiFi, lån af cykler, kajak og kano
    Autocamperparkering pr. døgn  185,00 kr. *
    Både under 8 m (26,3 fod) pr. døgn  175,00 kr. *
    Både 8 til 11 m (26,3 til 36,1 fod) pr. døgn  195,00 kr. *
    Både over 11 m (36, 1 fod) pr. døgn  225,00 kr. *
Kontingent aktive medlemmer pr. år 1300,00 kr.
Kontingent passive medlemmer pr. år   300,00 kr.
Engangsbenyttelse af slæbested   75,00 kr. *
Fast slæbestedsbruger (kræver også årligt passivt medlemskab)   400,00 kr.
Nøgledepositum (refunderbart)   350,00 kr.
Depositum for optagelse på venteliste (kræver også årligt passivt medlemskab) 1250,00 kr.
Langliggerplads (kræver aktivt medlemskab) pr. måned 1200,00 kr.
Køb af fast båd- eller jolleplads. Indskud (refunderes ikke) 4500,00 kr.
Køb af fast bådplads andelsbevis (nedskrives med 10% pr. år) 8600,00 kr.
Køb af fast jolleplads andelsbevis (nedskrives med 10% pr. år) 4300,00 kr.
Årlig bådpladsleje 2350,00 kr.
Årlig jollepladsleje   900,00 kr.
Vinterplads på land hvis man ikke har fast plads i Bisserup Sejlklubs havn. Kræver også aktivt medlemskab   700,00 kr.
Vinterplads i havnen. Ejer har erstatningspligt for evt. skader på havn og anlæg. Kræver også fast plads og aktivt medlemskab 2000,00 kr.
Manglende udført pligtarbejde (8 timer årligt) pr. time    250,00 kr.
Klubstander      60,00 kr.

 

Note: De med * mærkede priser opkræves af havnefogeden