Bisserup vinterbadere

Bestyrelsen:
Kirsten Møldrup, formand
Knud Strandby Thomsen, næstformand                                                                                                              Ruth Dræberg, kasserer
Bodil Christensen, sekretær
Kurt Hejlesen, praktisk koordinator

Suppleanter:
Jette Elverdam og Stina Reffelt

klik på billede for video
Kirsten, Birgitte, Kurt, Bodil og Knud

SAUNA støttet af:

             

Så er projekt ”Vinterbadning med Sauna på Bisserup Havn” en realitet fra næste sæson! En funklende ny el-opvarmet mobil sauna med plads til 14 personer er nu anskaffet til placering på havnen fra november til april. Det var været en lang proces i forhold til diverse myndigheder. Ifølge den oprindelige plan skulle saunaen allerede have været i funktion med udgangen af 2019. Hos Erhvervsstyrelsen, der er den bevilgende myndighed i forhold til EU’s fond for udvikling af landdistrikter – de såkaldte LAG-midler –  var vi blevet stillet i udsigt en sagsbehandlingstid på 40 dage, som skulle vise sig at blive til 240 dage! Det endelige tilsagn modtog vi således først den 22. januar i år, hvilket forrykkede ibrugtagningen et helt år. Som et plaster på såret lejede foreningen derfor en brændefyret tøndesauna i uge 7. Arrangementet blev en stor succes og vi fik 12 nye medlemmer, således at vi i skrivende stund tæller 70 medlemmer. Vi mangler stadig at få de sidste ting på plads, herunder montering af skridsikre bademåtter, inden vi endelig kan aflægge regnskab over for fondene, som udover LAG-midler tæller Nordea-fonden, Friluftsrådet og Velux Fonden. Vi er dem stor tak skyldig for, at hele projektet har kunnet blive til virkelighed.

I marts kom coronaen til landet, og regeringen pålagde danskerne restriktioner om at holde afstand. Det har indtil videre ikke påvirket vinterbadningen. Dels er aktiviteten udendørs, hvor smittefaren er minimal, dels har vi uden problemer kunnet overholde afstandskravet. I forhold til den kommende sæson er det umuligt at forudsige, hvad der kommer til at ske. Skulle pandemien fortsætte ind i efteråret, kan vi om nødvendigt være tvunget til at indføre skærpede regler for benyttelse af saunaen og omklædningsfaciliteterne. Det finder vi helt sikkert en løsning på.

Vi glæder os i bestyrelsen til at kunne byde vores medlemmer velkommen til foreningens første ’rigtige’ vinterbadesæson. Medlemskab af saunaen koster 650 kr., som allerede nu kan indbetales via MobilePay: 473586 eller Bankkonto: 7045-0001138039 med angivelse af navn, mobil og e-mail. Ønsker man derimod ikke at benytte saunaen, men kun foreningens badetrapper, koster det 100 kr.

Opdateret 13-05-2020
 
Projektet har som nævnt ovenfor modtaget støtte fra EU’s fond for udvikling af landdistrikter:
 
 
Nyhedsbrev-nr-11.pdf
 
Vedtægter Persondatapolitik

Vinterbadernes slagsang

Nudistpolka af Evert Taube. Dansk tekst: Knud Strandby 2019

Jeg er ikke til fals for en fejende vals, for den mangler attitud’ – kræver alt for megen dyd. Men en polka rummer latter og fryd. Polka’n går jo i dur som en rigtig filur, har en frisk og frejdig fart. O, hvor det er underbart, når man nøgen danser polka.

Hopsa-sa, giv agt på svingene! Hopsa-sa, giv agt på svingene! Rundt og rundt  det går på engene. Polka’n er nudistens musik!

O, hvor skønt helt uden klæderne. Langt fra dansegulv på brædderne. Danse rundt en sommerkvæld. En polka naturel.

Naturel, naturel. O, hvor polka’n gør mig vel! Hej!

Sund er glæden blandt nudisterne. Sol og vind udvisker bristerne. Helt fra toppen ned til vristerne. At være nøgen gør dit sind så rent.

/: Ri og falderi og falderi og faldera la-la. Ra la-la falde :/ hopsa-sa!

Saunaevent på Bisserup Havn i uge 7 – 2020

Bisserup Vinterbadere inviterer alle til kæmpe saunaevent på havnen i Bisserup, hvor vi får opstillet en mobil sauna i uge 7.

Eventen indledes med fuldmånebadning lørdag den 8. februar kl. 18:30-20:00 kun for medlemmer af Bisserup Vinterbadere.

Saunaen er herefter åben for alle hver dag i uge 7 kl. 8:00-9:30 og 16:00-18:30. Eventen slutter lørdag kl. 9:30.

Torsdag 16:00-18:30 vil der være saunagus kun for medlemmer, hvorefter der er åbent for alle indtil kl. 20!

Omklædning og kaffehygge i sejlklubbens klubhus, ligesom der er mulighed for at benytte sejlklubbens toilet og kolde bruser.

Priser:

Medlemskab koster 100 kr., som indbetales på MobilePay 473586 eller Konto 7045-0001138039 med angivelse af navn, mobil og e-mail.

Det koster 75 kr. pr. besøg for ikke-medlemmer. Men er du medlem, koster det 75 kr. for hele ugen! Beløbet indbetales kontant eller via MobilePay

Kontaktpersoner: Jette (23743849) og Kirsten (30350246)

Vinterbadesæsonen 2018/19

fra trapperne i havnen er slut for denne gang. Som formand for vinter/morgenbaderne holdt Kirsten en lille tale. Knud spillede og sang “” af Evart Taube og Birgitte havde pyntet op med sommerhatte. Efterfølgende var der hjemmebagt brød mm i Sejlklubbens Klubhus og Kurt blev kåret til Årets Havmand = endnu en skøn og frisk morgen. Foto Jette Elverdam

Dette lille billede viser sådan cirka badeforholdene fra havnen, som de er i dag. Den nye bestyrelse i Bisserup Vinterbadere er i fuld gang og vil løbende informere her. Vi vil meget gerne have dig med i foreningen ! – så kontakt Lillan Garby,  gerne på facebook eller på telefon 53804408.

Akvarel Birgitte Breuning

Indvielse af badetrapper i Bisserup havn
Til tonerne af “When the Saints Go Marching In” spillet af saxofonisten og bisserupperen Hans Leonardo Pedersen, klippede Niels Jørgensen formanden for Landudvikling Slagelse, den røde snor og vinterbaderne tog trapperne i brug

Efter indvielsen blev der budt på varm æblepunch, pizzasnegle, kaffe og småkager i Bisserup Sejlklubs klubhus. Flere end 50 personer var mødt op til festlighederne og 12-15 vinterbadere indviede trapperne i en vandtemperatur på 8 grader.

Trapperne er bygget af smedemester Per Rasmussen, Skafterup og er sat op for enden af den ene af Bisserup Sejlklubs bådebroer, hvor vinterbaderne kan bade med udsigt til det smukke landskab mellem Bisserup og Glænø. Sikkerheden på bådebroen er i top: Der er lys på broen i de mørke timer og om kort tid opsættes et gelænder-tov langs broen. Ud for badetrapperne opsættes et fiskenet som læhegn og med mulighed for at hænge håndklæder og badekåber. De to badetrapper, måtter og gelænder plus det løse har kostet 50.000 kr., som alene kommer fra Landudvikling Slagelses KVIK-pulje. Lillan Garby