Børnebissen: For forældre

Her kan du hente og læse vores velkomstfolder

 

Børnebissen holder til på Vinkelvej 2, 4243 Rude i Bisserup

Børnebissen hører under Slagelse Kommune, men man kan godt blive indskrevet, selvom man bor i en anden kommune. Du kan finde information om venteliste her.

Betaling:

Ligesom i alle andre institutioner koster det penge at få sit barn passet. Det koster cirka det samme som i andre institutioner (også selvom det er en privatinstitution). Teknisk set er betalingen delt op i en forældrebetaling og et kommunalt tilskud (henholdsvis ca. 1/4 og 3/4 af den samlede sum).

Det er Børnebissen selv, der står for at administrere forældrebetaling og det opkræves forud via bankoverførsel.

Satserne er pr. barn ind til 3 år: kr. 3100 ,- /måned. Derefter fra 3-6 år kr. 1850,-/måned. Fra 1/8 2023 3200/1950 kr

Der er mulighed for søskendetilskud og fripladstilskud. Søskendetilskud gives automatisk af kommunen, men fripladstilskud skal man selv ansøge om (her kan være mange penge at spare og vi vejleder gerne).

Depositum:

Ved opstart i Børnebissen skal der betales et depositum på en måneds betaling. Depositum tilbagebetales, når barnet stopper, men kan inddrages ved manglende forældrebetaling.

Deltidsplads:

Hvis I er på barsels-/forældreorlov og samtidig har et ældre barn, der går i dagtilbud, har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til jeres barn, mod en reduceret egenbetaling.

Vi tilbyder deltidsplads i Børnebissen: Max 30 timer i tidsrummet 8.30-14.30. Pris: 1800kr /1100kr (indtil 3 år / efter 3 år).

Søg på Slagelse kommune deltidsplads for yderligere information eller Næstved kommune deltidsplads hvis i bor i Næstved kommune.

Udmeldelse:

Du kan udmelde dit barn med en måneds varsel til den første i måneden

Åbningstider:

Børnebissens åbningstider tilpasses løbende familiernes behov – spørg lederen. Der er ingen restriktioner på sen aflevering og tidlig hentning i løbet af dagen.

Ferie / lukkedage:

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår

Madordning:

Maddag: Hveranden torsdag laver nogle af børnene og en voksen frokost til alle.

Morgenmad: Vi tilbyder havregryn, havregrød eller nybagte boller og mælk hver morgen til kl.8.00.

Frugt: Om eftermiddagen serverer vi økologisk knækbrød, frugt eller nybagte boller. Det kan dog ikke gøre det ud for et måltid, så det er vigtigt, at børnene har mad nok til hele dagen i deres madpakker.

Fødselsdage:

Barnet og forældrene bestemmer selv, om de vil invitere hjem eller vil komme og fejre barnet i Børnebissen.

Hvis man vælger at fejre sit barn i Børnebissen, pynter vi op med flag og dækker fint bord.

Forældre og fødselsdagsbarn medbringer noget spiseligt efter eget ønske: frugt, hjemmebagt kage, boller eller en madret?

Da det ikke er alle børn, der må få slik (vingummi, lakrids etc.), vil vi gerne opfordre til, at I finder alternativer til dette til fødselsdage. Spørg gerne personalet vedr. fødevareallergi, som nogle børn kan lide under.

Sygdom og fravær:

Ved sygdom skal Børnebissen have besked inden kl. 8.30 vi Parent appen

Bliver barnet syg i Børnebissen, kontaktes forældrene og der aftales nærmere.

Børnebissen modtager ikke syge børn. Børn, der har været syge skal være smittefri, feberfri og helt raske før de kommer i Børnebissen igen. De skal kunne deltage i dagligdagen uden særlige hensyn.

Tøj:

Da vi er ude hver dag, er det vigtigt, at i sørger for, at jeres barn har tøj med, der passer til årstiden (der findes vejledende lister i Børnebissen). Tøjet skal være til at røre sig i og må blive snavset, for det bliver det. Det vil sige, at  jeres barn skal have mindst ét sæt skiftetøj liggende i Børnebissen og altid have overtøj og fodtøj, der passer til dagens vejr. Sørg for, at der er navn i barnets tøj, det gør det lettere for alle, når tøjet skal finde sin ejermand igen. Hver fredag kan man tage barnets tøjkurv i garderoben med hjem til opfyldning. Tages den ikke med hjem så se efter, at der er det tøj, der er brug for til næste uge. Vi har sikkert brugt noget af det i løbet af ugen.

Bleer og sovebørn:

Til de børn, der bruger bleer, medbringer forældrene selv bleer. Til de børn, der sover til middag, medbringes sengelinned, dyne, pude og evt. barnevogn.

Arbejdsdage:

Vi har ca. to årlige arbejdsdage i Børnebissen. Arbejdsdagene ligger på en lørdag eller søndag fra kl. 9.00 til ca.15.00.

Her mødes forældre, børn for at vedligeholde Børnebissen inde som ude. Denne dag har stor betydning for Børnebissens eksistens og også for de indbyrdes relationer mellem alle, der har deres daglige gang i Børnebissen. Det forventes at minimum én fra hver familie deltager på disse arbejdsdage. Kan man ikke deltage på arbejdsdagen, forventes det at man løser en mindre opgave en anden dag.

Forældremøde og generalforsamling:

En gang årligt er der et forældremøde for hele institutionen.

I februar afholdes der generalforsamling. Her vælges de forældre, der skal indgå i bestyrelsen og efterfølgende konstitueres bestyrelsen.

Da forældrene er en vigtig del af Børnebissen, forventes det at mindst én fra hver familie deltager til forældremøde og generalforsamling.