Børnebissens Venner

Børnebissens Venner er en støttegruppe til Børnebissen, der har 3 formål:
– At lave sjove og spændende arrangementer for børnene og deres forældre i  Børnebissen, såvel som andre i lokalområdet.
– At samarbejde med lokale aktører i Bisserup og omegn.
– At rejse penge til større ting fx inventar, legetøj m.m. i Børnebissen.
Enhver, der har interesse i at støtte op om børnene i Børnebissen, kan være medlem af Børnebissens Venner.
Overskud genereret af foreningen går til at efterkomme ønsker, der ligger ud over det elementært nødvendige. Det kunne for eksempel være nyt legetøj, større ting til legepladsen, ture ud af huset, et æbletræ eller andet, der får børnelivet til at blomstre.

Som medlem får du:

Invitationer til begivenheder i Børnebissen. For eksempel arbejdsdag og loppemarked, som du kan læse mere om forneden.

Som medlem giver du:

100 kroner årligt for medlemskabet. Der er dog ikke noget øvre loft, så hvis man ønsker at give mere, er et større beløb meget velkomment. Andre ydelser kan efter aftale udgøre kontingent.
Andre bidrag som legetøj, materialer og aktiviteter er naturligvis også mere end velkomne.
Som firma kan du også bidrage, og vi kvitterer gerne med logosynlighed og/eller omtale i forbindelse med bidraget.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig foreningen ved at sende en mail med navn, adresse og telefonnummer til:

boernebissensvenner@gmail.com

Spørgsmål og idéer til foreningen modtages også på denne mail.
Nyhedsbrev med information om arrangementer udsendes kvartalsvist per mail.
Du kan også like vores facebookside, hvor vi løbende inviterer til begivenheder og opdaterer vores ønskeseddel. Det er også her, du finder billeder og historier fra bissernes herlige dagligdag.

Børnebissens arbejdsdage

På Børnebissens arbejdsdage kan du glæde dig til en dag, hvor du sammen med de små søde bisser og en masse andre søde, imødekommende og initiativrige mennesker får mulighed for at tage fat og bidrage aktivt som kreativt. Alt sammen med målet at forbedre Børnebissens fysiske miljø. Vi afslutter dagen med en pølse på grillen, dejligt tilbehør fra Lodskroen samt en is fra Bisserups gode ishus. Al deltagelse er mere end værdsat, for i Børnebissen øver vi os i at løfte i flok.

Børnebissens loppemarked

Vi glæder os til at se dig til Børnebissens loppemarked, der afholdes minimum én gang årligt. Glæd dig til nogle hyggelige timer i samvær med bisserne, deres forældre og forhåbentligt mange flere. Du får rig mulighed for billig shopping, hvor du samtidig støtter Børnebissens Venner. Der vil også være kage, kaffe og saft m.m., der kan tilkøbes for en billig skilling. Kom og besøg os, få en snak og lad os vide, hvad vi gør godt, og hvad der evt. kan forbedres. På glædeligt gensyn.

Det med småt

Kalenderårets faste aktiviteter fastsættes i januar og fremlægges i forbindelse med Børnebissens generalforsamling. Udover de faste aktiviteter kan der arbejdes løbende på projekter. Forslag til aktiviteter og projekter kan stilles per mail, personligt eller telefonisk.
Børnebissens Venner er styret af en eller flere ansvarshavende koordinatorer og har en kontaktperson i Børnebissens bestyrelse. Alle, både forældre og ikke-forældre til børn i Børnebissen, kan være med som koordinatorer.
Økonomien i Børnebissens Venner drives separat fra Børnebissen af en ekstern kasserer. For at mindske administrationen opkræves medlemskab igennem den almennyttige forening Børnebissen. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og derefter blot én gang årligt.
Koordinatorerne beslutter i et åbent samarbejde med Børnebissens leder, hvad pengene skal bruges på og hvordan. Større beslutninger træffes på åbne møder.