Bisserup Sejlklubs aktiviteter

  • Generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus søndag den 8. marts kl. 10:00
  • Søsætning af små både d. 18 april kl. 8:00
  • Søsætning af store både d. 23 april kl. 11:00
  • Standerhejsning søndag den 26 april kl. 11:00
  • Pinsetur d. 30 maj. Skippermøde kl. 11:00
  • Havnens Dag d. 13 juni kl. 10-16

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen