Bisserup Byvej 14

Matr. nr. 11d

Bygget omkring 1900 af flensborgsten, der kom til Bisserup som ballast på sejlskibene fra hertugdømmerne.
1. Johannes Daniel Hansen købte i 1896 grunden af gårdejer Hans Jensen, Vængegården.

2. Han solgte den i 1898 til sin bror Jens Christian Daniel Hansen, der byggede huset, som han indrettede med købmandshandel.
(Johannes og Jens Christian Daniel Hansen var sønner af Daniel Hansen og Ane Marie Jensen).Ifølge folketællingen 1901 bestod husstanden af
Anne Marie Hansen, enke, 1844, handel,
Jens Chr. Daniel Hansen, 1875, søn, skomagermester,
Marie Mortensen, 1878, ugift, medhjælp i handelen.
I 1902 blev Jens Chr. Daniel Hansen gift med Marie Mortensen

3. Jens Chr. Daniel Hansen solgte i 1912 til Chr. Jacobsen.

4. I 1914 solgte han til Hans Peter Petersen der var købmand.

5. Han solgte i 1916 til Karen Marie Petersen, enke fra Bygård, der havde boet nogle år i huset Bisserup Byvej 12.

6. Anna Kirstine Olsen, fiskehandler Laurits Olsens kone fik i 1927 skøde på huset fra Karen Marie Petersen. Det fortælles, at Anna Kirstine Olsen fik huset som gave, fordi hun passede Karen Marie Petersen i hendes sidste år. Karen Marie døde i 1929.

7. Barber Povl Olsen købte i 1935 huset af sin mor for 10.000 kr. Han havde barbersalon ud mod vejen. Han giftede sig samme år med Methine Jensen der var damefrisør. Povl Olsen døde af tuberkulose i 1939, og hans enke Methine overtog huset.

8. Skovarbejder Peter Johan Andersen, senere Gl. Strandvej, købte huset i 1943. Han kørte på det tidspunkt rutebil for Bernhard Christensen, Bisserup.

9. Ejer fra? Bertha Larsen

10. I 1983 købte Hanne Øllgaard og Jens Strande huset af Bertha Larsen

“Rutebilstation” 1930-1931. Bernhard Christensen med rutebiler. (se mere Bisserup Havnevej 49).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisserup byvej 14 2011
Parti fra gadekæret 1910, overfor ses Jens Chr. Daniel Hansens købmandsbutik
Parti fra Bisserup Byvej. Se tekst Bisserup Byvej 20