Bisserup Byvej 24

Matr. nr. 11x, tidligere matr. 42a

Ca. 1800 husmandshus uden jord

1. Søren Pedersen fra Nyrup fæstede huset i 1770.  Han, der ifølge kirkebogen blev kaldt “Stump”, druknede i brønden i 1807, 68 år gammel. Præsten skriver, at det var uvist, om det var med eller mod vilje. Året efter døde hans kone, Kirsten Pedersdatter.

2. I 1826 fæstede Hans Jørgensen Holstener huset, hvor han hidtil havde boet til leje. Han døde i 1830.

3. Næste fæster var Niels Andersen, der boede i huset med sin familie til sin død i 1873.

4. Ny beboer var Chr. Petersen. Han arbejdede på købmændenes kornmagasin ved havnen. (Det blev revet ned først i 1890’erne) og var gift med Maren Olesdatter, datter af Ole Larsen og Kirsten Mathiasdatter, Sømmer Mose.

Niels Andersens enke kom på aftægt i huset.

5. I 1891 lejede smed N. P. Christensen huset. I 1894 flyttede han til Lodsstien 11, men i 1898 tilbage til Bisserup Byvej, denne gang til nr. 33, men med en nyopført smedie på grunden til Byvej 24. (Se Bisserup Byvej 32 om smeden).

6. I 1894 flyttede Skovmand Jacob Jacobsen ind i huset efter smeden. 10 år senere flyttede Jacob Skovmand til Holsteinborgvej 203

7. I 1904 flyttede Lars Nielsen og Sofie Nielsen ind i huset med datteren Marie og tvillingerne Helga og Niels Peter.

Helga giftede sig i 1925 med fisker, senere tromlefører Alfred Kristensen, og de købte året efter huset. Lars og Sofie Nielsen blev boende i huset hos datteren og svigersønnen til deres død i henholdsvis 1938 og 1932.

Niels Peter Nielsen blev gift med datteren Anna på Vængegård.

Alfred Christensen døde i 1979, Helga Kristensen i 1981.

Niecen Jette Kristensen overtog huset.Jette Kristensen døde i 2010.Nevøen Mark Denholt overtog huset.

Huset blev handlet i december 2018, og fra januar 2019 har håndværkere haft travlt både inde og ude. Den nye ejer, Helle Mylund Jacobsen, har foretaget en omfattende restaurering af huset.

Guldbrudeparret Helga og Alfred Christensen 1975


Helga og Alfred Christensen i haven hos sønnen Erik på Skovvænget

 

 

 

 

 

Bisserup byvej 24 2019
Maleri årstal?
1956

Luftfoto fra 1956 (på den anden side af vejen ses Toftegård)