Bisserup Byvej 29

Matr. 18a

Bisserup Byvej 29
Består af de to tidligere matrikler, nr. 18 og nr. 32.

Ca. 1800 matr. nr. 18 husmandshus med jordlod vest for Kristiansholmsvej
Ca. 1800 matr. nr. 32 hus uden jord.

Husene på de to matrikler var bygget tæt op mod hinanden. I 1868 blev huset på matr. nr. 32 revet ned, og fæsteren herfra flyttede over i huset på matr. nr.18, som indsidder (lejer). Foruden lejeboligen blev der indrettet lade og lo i det tidligere stuehus på matr. nr. 18. Det er længen med gavl mod nord i det nuværende hus. Op til det hus blev – også i 1868 – bygget et nyt stuehus, hvor fæsteren af matr. nr. 18 flyttede ind. Det er længen med gavle i øst og vest i det nuværende hus. Herefter hørte de to matrikler sammen med kun en bolig, det nuværende matr. nr. 18a.

Matr. nr. 18
1. Ole Nielsen fæstede i 1809 hus og jordlod efter svigermoderen, Frederik Pedersens enke.

Frederik Pedersen havde fæstet huset i 1776, hvor det var blevet oprettet af en nedlagt gård. I så fald en 13. gård i Bisserup. Ifølge de skriftlige kilder, vi har fra perioden, var der på det tidspunkt kun 12 gårde.
Ole Nielsen og hans kone Ane Frederiksdatter døde begge i 1828, og sønnen Hans Olsen overtog fæstet. Han døde i 1843.
Enken, Margrethe Olsen, giftede sig derefter med fisker Jacob Olsen, søn af husmand Ole Thomsen, Rude. Han byggede i 1860 en stald mod øst, som senere er blevet revet ned, og han overtog i 1868 begge matrikler og byggede det nye stuehus.
En søn Christian Jacobsen, f. 1846, blev også fisker og fiskeeksportør og byggede Bisserup Havnevej 50.
En yngre søn, Jacob Jacobsen f. 1853, blev kendt som Jacob Sandgraver, Han boede i den nordlige lejlighed i den gamle magasinbygning Bisserup Havnevej 81.
Jacob Olsen overlevede Margrethe og også kone nummer to, Ingeborg Sofie Olsen, som han var blevet gift med i 1876. Hun var datter af husmand Peder Nielsen, Sterredsholm. Hun døde i 1887. Han døde først i 1902 og var i den mellemliggende tid på aftægt hos efterfølgeren.

2. I 1891 havde Niels P. Christensen fæstet hus og jordlod nr. 18, som efter 1917 blev byttet til jordlod matr. nr. 21. Niels P Christensen døde i 1930, men var et par år forinden flyttet fra huset.

3. I 1928 købte landpost Peter Husby huset.

4. Sønnen Rasmus Husby købte det i 1949. Han solgte det igen i 1952, og herefter havde det forskellige ejere

5. En af dem havde bygget 21 udlejningshytter på grunden og opstillet en iskiosk ud til Byvejen med borde og bænke.
Denne ejer solgte i 1977 huset til V. Rasmussen fra København. Han henvendte sig til kommunen for at få lovliggjort forholdene omkring iskiosken, populært kaldet “Cafe Svinget”. Han fik tilladelse til at drive kiosken, selvom 36 naboer protesterede mod, at kiosken skulle genåbne. De protesterende naboer klagede over knallertstøj fra de unge mennesker, som hængte ud ved kiosken.
Den nye ejer flyttede ikke selv til Bisserup. Han fik kiosken passet af Rose Bøgh (“Klippestuen”), Susanne Nielsen (Strædet 5) og Marianne Denholt (Jans søster), der var mellem 14 og 17 år. De kaldte kiosken “Frisko”, bestilte selv varer hjem og tog også selv deres løn. De fik 50 kr. i timen. I kiosken solgtes is, slik, pølser kylling og pomme frittes. Rose var meget glad for at passe kiosken , men begyndte samtidig så småt som frisør. Ind i mellem kunderne i kiosken kunne hun lige klippe vennerne.

6. Ca. 1979 blev huset solgt til en murer, der fortsatte kiosken, men kun betalte 25 kr. i timen til pigerne, der passede kiosken, så de holdt efterhånden op. Rose fik læreplads hos en frisør i Haslev og flyttede fra Bisserup.

7. I 1981 eller 82 købte Per Tofte Johansen huset på tvangsauktion og solgte det derefter til

8. Henning Laursen, der renoverede huset, fik bygget grunden op med de store sten og byggede garagen.

9. I november 1987 købte Hilmar Dræberg huset

10. I januar 1988 overtog sønnen og svigerdatteren, Rene og Ruth Dræberg huset.

Matr. nr. 32
De første årtier af 1800tallet hed fæsteren Christian Rasmussen. Da han døde i 1828 overtog datteren og svigersønnen, Maren Christiansdatter og Peder Jørgensen, fæstet af huset. De var blevet gift i 1833.
De fik i 1839 datteren Margrethe, som siden blev kendt som “Syge Margrethe”. Se Strædet 13.
Huset blev revet ned i 1868.
I dag er garagen til huset Bisserup Byvej 29 placeret her.

Huset i dag, 2013. Bygningen med gavle øst – vest er stuehuset, der blev bygget i 1868. Bygningen med gavl i nord er det ældre, tidligere stuehus.

Huset før den store ombygning i 1980erne fra haven
Huset før den store ombygning i 1980erne fra syd
Landpost Peter Husby ca. 1920