Bisserup Byvej 32

Matr. 47

Bolig med smedie 1923 – 1976
Bygget 1880 ifølge Registranten.
Tilbygning fra 1960

1. Den først kendte ejer er smed N. P. Christensen, der købte huset af Holsteinborg i 1923. N. P. Christensen var kommet til Bisserup i 1891. Smedien på Bisserup Byvej nr. 9 var ophørt samme år, og en smed var der brug for i byen. De første år boede N. P. Christensen Bisserup Byvej 24 og så fra 1894 på Lodsstien 11. I det lille hus ud til vandet, der i daglig tale kaldes “dukkehuset”. Smedien var i det senere køkken og hestene blev skoet i et udhus. N. P. Christensens søn Peter (Smede Peter) blev født i “dukkehuset” i 1894. I 1898 lejede N. P. Christensen Bisserup Byvej 33 tiligemed en nyopført smedie på grunden til nabohuset Byvej nr. 24. I 1923 flyttede han til Bisserup Byvej 32, og her boede han, indtil han i 1934 stoppede som smed, solgte sit hus med værksted og flyttede til Bisserup Byvej 12. Han døde i 1959.

2. Svend Kastrup købte huset og værkstedet i 1934. Allerede ved folketællingen 1930 var Kastrup kommet til Bisserup. Han havde lært smedefaget i Spjellerup og kunne klare både vogne og beslag og vand og varme. I sit nyerhvervede værksted reparerede han cykler, udover at han påtog sig alt smedearbejde. En annonce fra Sorø Amts Ugeblad 6. december 1935 fortæller om hans virksomhed. Efterhånden fik han alt rørarbejdet fra vandværket i forbindelse med nybyggeri. I 42 år drev Kastrup smedien i Bisserup. I 1976 stoppede han, men havde fortsat tilsynet med vandværket.

Samme år som han købte Byvej 32 blev Svend Kastrup gift med Karen, og i 1984 havde han og hans kone guldbryllup.

Svend Kastrup fik ingen efterfølger som smed i Bisserup.

3. ? ny ejer Lillian Holm

4. I 2011 har Jeannette Kirkeby købt huset.

Svend og Karen Kastrup
Omtale i Næstved Tidende af deres guldbryllug 25. juli 1984 Læs her

Annonce Sorø Amts Ugeblad 6. december 1935
2011
Smed N. P. Christensen og sønnen Peter (“Smede Peter” 1894-1980).
Foto fra ca. 1915 af Torben Arving Jensen (1893-1922)

N.P. Christenen