Bisserup Byvej 37

Matr. 44

“Pension Musse”

1800 husmandshus med jordlod matr. 13a nord for huset og privilegium til at holde kro.
Fra 1881 til 1975 var der pensionat i huset
Ses på både kort 1781 og 1806

1. I 1796 fæstede Jørgen Skipper hus og jordlod. (Jordlod= det nuværende Strædet 22 og 24). Huset bestod ifølge fæstebrevet af to huse.
Omkring 1800 stod Jørgen Skipper sammen med skippere fra Ærø for transporten af korn fra Holsteinborg til hertugdømmerne.
Jørgen Skippers død er ikke fundet, men da hans kone, Ane Marie Pedersen, døde i 1832, var hun enke. Kroholdet må være ophørt med Jørgen Skippers død.I brandforsikringsprotokollen kaldes huset “Det forrige Virtshus”.

2. Fra 1832 til 1835 var fæsteren pottemager Henrik Strömbuch, der flyttede til Glænø i 1835.

3. Derefter og frem til 1890 fæstede dyrlæge Jørgen Hansen huset. Dyrlægen døde 1888 og hans kone Frederikke i 1890.

I 1860erne flyttede høker Jørgen Hansen med familie ind i huset som lejer, og der boede så to familier i huset. Høker Jørgen Hansen var fra 1870-1876 og 1882-1884 uddeler i den nyoprettede Holsteinborg Brugsforening, som i samme to perioder havde udsalg i huset. (Mellem 1876-1882 havde udsalget til huse på Bisserup Byvej 33).
Høker Jørgen Hansen døde mellem 1890 og 1901. Hans kone Martha Engelbrecht døde 1908.
Med bare 1 gæst startede hun i 1881 det pensionat, der senere blev så kendt som “Pension Musse”.

4. I 1901 boede høkerens datter og svigersøn, styrmand og fisker Harald Valdemar Jensen (1858–1935) og Ottilia Jensen (1860–1931) i huset. De fortsatte pensionatet, og der var også fortsat en købmandshandel.

5.  I 1927 købtes huset samt jordlodden i deres datters, Musses, navn. Hun videreførte pensionatet til 1975. På jordlodden  byggedes Strædet 22 som anneks til pensionatet. Da Musse lukkede pensionatet, blev det overtaget af en datter af Musses bror. Den øvrige del af jordlodden udmatrikuleredes til en grund – Strædet 24 – til en anden datter af Musses bror.

Musse – Martha Jensen – var født i 1896.
Hun var pogeskolelærerinde fra 1930 til 1939/40. Mens hun var pogeskolelærerinde holdt hun også sykursus for byens piger/damer.
I 1939/40 overtog hun moderens pensionat og drev det til 1974. En stor virksomhed i 40erne og 50erne med gæster indlogeret overalt i Bisserup. Måltiderne blev indtaget i pensionatet, hvor der i de år kunne være 80-90 gæster, som så måtte spise i hold. Hans og Dorothea i Strædet havde fast gæster fra Musse boende. Lærer Greve fortæller, at også læreren lejede værelser ud til Musse. Det var ikke kun i krigsårerne, at pensionatsgæsterne blev indlogeret i byen. Joh. Fjordside fortalte, at han blev født i Carin Naaes hus, Byvejen 2, fordi hans forældre havde lejet ud til gæster fra pensionatet. Johs. Fjordside var årgang 1921.
Musses gæstfrihed rakte under krigen også til modstandsfolk, der i en periode havde behov for at gå under jorden. Det gjaldt bl.a. kunstmaleren Folmer Bentsen. Ironisk nok havde mange af Bisserups beboere stærke sympatier for nazismen! Den meget aktive modstandsmand Erik Christiansen havde som barn – fra 1926 – holdt ferie i pensionatet med sine forældre og sin bror og udnyttede sit lokalkendskab i modstandskampen ( f. eks.nedkastninger i Basnæs-skovene ).
En ”sal” bygget ud i haven var ramme om mange bisserup familiers mærkedage. Runde fødselsdage, bryllupper , barnedåb og begravelse.
Inge Jensen og Bertha (Bisserup Byvej 14) var faste hjælpere ved disse lejligheder.
Mange møder blev holdt i ”salen”. Brugsens generalforsamlinger holdtes hos Musse – hos købmanden – efter at brugsens egen sal var blevet inddraget til kornlager under krigen.
Musse blev i 1949 gift med Ernst Hermann Ahlburg, kaldet Sasse, der kom til Danmark under krigen. Han var elektriker og arbejdede en tid hos Johs. Fjordsides bror, der var installatør i Næstved.

Sasse døde i 1969

Musse flyttede i 1975 til Holsteinborgvej 5. Hun døde i 1984.

(Astrid Henning Jensens film “Paw” fra 1959 har indledende scener fra Bisserup Byvej og fra købmandsbutikken i Pension Musse)

6. I 1975 købte Bente Larsen og Stig Schlechter ejendommen, hvor de havde selvstændig virksomhed med bla. silketrykkeri.
Huset nedbrændte ved en lynbrand i 2002. Ved genopførelsen blev der tilstræbt størst mulig lighed med det oprindelige hus .

7. I 2007 købte Anne og Torben Jannerup ejendommen.

Ottilia og Harald Valdemar Jensen med børnene Harald, Valborg og Musse (siddende) ca. 1905

Valborg og Musse 1912
2011
2011
Pension Musse 1975
Købmandsbutikken 1975
Musse (gift Sasse) og niece Kirsten 1975
Pensionatet ca. 1895