Bisserup Byvej 5

Matr. nr. 40c

Byhus bygget 1926. Grunden udstykket fra Holsteinborgvej 223, matr. 40a samme år.

1: Bygherre og første ejer var vognmand H. P. Hansen. Hans søster var gift med fisker Jacob Nielsen, Holsteinborgvej 223.Vognmanden (H. P. Hansen) døde i 1987, og i 1995 solgte hans enke Ellen huset.

2: Den nye ejer var Christine Schertiger.

3: I 2005 solgte hun til?

I 2006 blev det handlet igen. Køberen var Jesper Neumann.

2011

Vognmanden og familien fra ca. 1937.
På billedet ses forrest H. P. Hansens kone Ellen med deres to børn, datteren Frida (f. 1927) og sønnen Holger (f. 1932).
Bagest ses vognmanden og fisker Jacob Nielsen
I midten ses søstrene Bodil og Sofie. Bodil mor til Jacob Nielsen, Sofie hans plejemor.
Familien fotograferet på Holsteinborgvej, ud for gavlen på længen til nr. 223