Bisserup Havnevej 18

Matr. 2f

Kapellanboligen

Bolig med anneks opført i 1863.Gunnar Berg Sørensen, der var residerende kapellan i Bisserup fra 1929 til 1941, kan huske en gammel fisker, Jens Christiansen (1858 – 1952), der fortalte, at han som dreng havde set kapellanboligen blive bygget. Han kunne huske, der blev gravet et dybt hul til kælderen. (Om Jens Christiansen se Bisserup Byvej 35).Der havde været kapellan i sognet fra 1847, og indtil boligen i Bisserup blev bygget, boede kapellanen i en længe i Hyllested præstegård.I brandforsikringen, der blev tegnet, da huset blev bygget, står J. Th. Kragh, kapellan i Bisserup fra 1861 – 1876, som ejer.Huset er bygget i gule flensborgsten med tegltag og var ved opførslen ifølge brandforsikringen indrettet således: fra den søndre ende mod øst først soveværelse, så spisestue, dagligstue, gang og pulterkammer. Mod vest børneværelse, køkken, pigekammer, gang og trappeopgang. Kælder under den nordlige ende mod vest. 1 værelse på loftet med dør.

Samtidig byggedes et udhus med tegltag og bræddegavle. Heri var tørvehus, hønsehus, vognport, latriner, lo, heste- og kostald.

Indretningen af udhuset afspejler, at kapellanen fæstede jordlod matr. nr. 19b og havde 3 køer og en hest.

Først i 1900tallet blev præstens jord overtaget af Hans Jacobsen, Bisserup Havnevej 50. Præsterne hentede derefter mælk hos Hans Jacobsen.

Præsterne, der boede i kapellanboligen i Bisserup, var

1861 – 1876 J. Th. Kragh
1876 – 1883 C. F. Balslev
1883 – 1886 P. Jacobsen
1886 – 1889 J. N. M. C. Møller,
1889 – 1993 H. N. M. Glahn
1894 – 1901 C. M. Schmidt
1901 1910 O. V. Petri
1910 – 1917 P. F. A. Poulsen
1917 – 1923 J. C. Letting
1924 – 1929 F. Odsbjerg
1929 – 1941 G. Berg Sørensen
1941- 1961 H. Jessen Andersen

Herefter blev huset privatbolig.

Fra 1984 til 1988 Else Nielsen, der havde åbnet butik Laura
Fra 1961 til 1984 boede keramiker Niels Refsgaard her og havde værksted i annekset
Fra 1988 Naomi og Leo Bruun

 

2014
Pastor Petri med familie

Bisserup Havnevej 18, anneks. Tegning af Mads Stage ca. 1974