Bisserup Havnevej 28

Matr. nr. 36d

Hus uden jord. Ifølge Registranten bygget i gammel lergrav i1883

”Solkrogen”

i dag i daglig tale ”pandekagehuset”

1. Anders Nielsen fik lejekontrakt på huset 30. 6. 1884. Hans barnebarn, nu afdøde Hansigne Andersen, Gl. Strandvej 33, fortalte, at farfaderen var kusk på Holsteinborg og i den egenskab havde hentet H. C. Andersen med den lukkede vogn i Sorø.

2. 1903-1921 boede landarbejder Hans Christensen i huset.

3. I 1921 købte lærer Danielsen huset med den tilhørende store grund af Holsteinborg. Lærer Danielsen havde været lærer ved Bisserup skole siden 1894, og han og hans familie holdt så meget af stedet, at han ville tilbringe sit otium i Bisserup, og til det formål sikrede han sig huset med den dejlige beliggenhed ud til strandengene og med udsigt over Noret til Glænø. Lærer Danielsen gik på pension i 1934, og han og hans kone flyttede fra skolen og ned i deres pensionistbolig, som de kaldte “Solkrogen”. Inden indflytningen var huset blevet spåntækket, spisestuen havde fået fine, høje træpaneler, og haven var blevet anlagt.

Lærer Danielsen havde i skolehaven haft mange frugttræer, som han passede med stor dygtighed, og som gav ham en god biindtægt. I haven til “Solkrogen” havde han også plantet æble-, pære- og blommetræer, så han kunne fortsætte arbejdet med frugttræer.

Sønnen Steen Danielsen, der var uddannet på Kunstakademiet i København og senere havde studeret i Wien, boede i huset sammen med forældrene. Allerede i 1936 døde moderen. Da også en bror, bosat i USA, døde pludselig, besluttede lærer Danielsen at testamentere huset til familien derovre, for at den skulle have et sted i Danmark at vende tilbage til. Det blev imidlertid ikke aktuelt. Derimod ønskede Steen Danielsen at blive boende i huset efter faderens død i 1942. Steen Danielsen havde i mellemtiden opgivet at leve som kunstmaler og havde fået ansættelse som bogholder på maskinfabrikken i Flemstofte. På grund af indviklede og dyre skatteregler kunne han ikke overtage huset fra familien i Amerika. Der blev derfor oprettet en familiefond, der stod som ejer af huset med Steen Danielsen som lejer. Familiefonden ejer stadig huset, men siden Steen Danielsens død i 1995 har der ikke været nogen fast beboer af huset. Fra haven er der blevet udstykket to parcelhusgrunde, en vest for huset og en syd for huset, og begge er blevet bebygget.

 

 

 

 

 

 

2015
Steen Danielsen i haven
Hus og have
Tegning af Mads Stage