Bisserup Havnevej 44

Matr. nr. 36 cg og 36 go

Byhus i 2½ etage opført i 1946 af rutebilvognmand Bernhard Christensen. Kaldet ”Højhuset”Om Bernhard Christensen se Bisserup Havnevej 49.
1. Huset var indrettet med tre lejligheder, en på hver etage. Der blev indrettet skole i den underste lejlighed, hvor man rev en væg ned, så man fik to stuer. Her blev 1-4. klasse undervist af lærerinden, indtil Bisserup skole ophørte i 1956.

2. I 1958 solgte Bernhard Christensen rutebilerne og huset til Kurt Larsen, som fortsatte virksomheden.

Huset blev bygget om, og der blev i stueetagen indrettet spisestue og opsat skabe til chaufførerne. På første og anden sal var der fortsat lejligheder.

3. Efter Kurt Larsens død i 1996 købte Hanne Munck og Erik Jessen Jürgensen huset.

 

 

 

 

 

2014