Bisserup Havnevej 45

Matr. nr. 36n

Byhus uden jord. Ifølge Registranten opført 1900.

1. Landpostbud Anders Olsen byggede huset og sandsynligvis allerede omkring 1890.

I 1877 var han blevet gift med Anna Elizabeth Hansdatter, og de boede hos hendes forældre Bisserup Byvej 2. Da hun døde i 1888 flyttede Anders Olsen til Bisserup Havnevej med børnene og giftede sig i 1892 med Johanne Christiansen, datter af Christian Jensen og Maren Jensdatter, Bisserup. (Hun var husbestyrerinde allerede i 1890).

Anders Olsen døde i 1929. Johanne boede i huset til sin død 1940.

2. I 1965 blev huset købt af Valdemar Jensen, lodsens søn, gift med pastor Lettings enke, Ellen Karla Jensen, (begge døde 1979).

De solgte i 1978 til Laila og Bjarne Rasmussen, som boede i en lejlighed i ”bushuset”, Bisserup Havnevej nr. 44, og forinden havde boet i en lille lejlighed i Bisserup Havnevej 41.

3. I 2005 solgte de til Lisbeth og Jan Højgaard

2014