Bisserup Havnevej 47

Matr. nr. 36h

Byhus uden jord, bygget 1909 af fisker Jens Christiansen

1. Jens Christiansen (1858-1952) søn af Christian Jensen, Bisserup Byvej 35.

Jens Christiansen blev gift i 1885, og ifølge folketællingerne boede han og hans familie som indsiddere hos hans forældre Byvej 35 , ligetil han byggede huset på Havnevej omkring 1909. Hans kone, Jenny Emilie Børgesen, var død i 1905, og i 1907 døde hans mor. Samme år giftede han sig igen med Karen Marie Larsen, og et par år senere flyttede familien til Havnevej.

Ifølge lærer Greve (lærer i Bisserup 1938-1954) byggede Jens Christiansen huset for en stor sildefangst.

2. Så vidt vides beholdt Jens Christiansens børn huset efter hans død

1980 solgte boet efter datteren Anne Marie Christiansen huset til Børge Steen

I 1984 solgte han det til Henning Kristensen.

I 1996 købte hans søn og svigerdatter Knud og Korna Kristensen det af ham.

2015