Bisserup Havnevej 48

Matr. nr. 36i

Hus, udmatrikuleret fra Bisserup Havnevej 50 i 1958.

1. I 1958 flyttede fisker Harald Kruse og hans kone Ruth ind i huset efter at have solgt Bisserup Havnevej 50 (se denne). Harald renoverede i de følgende år huset. I 2010 døde Harald Kruse. Ruth døde i 2007.

Bisserups legendariske rejefisker, der døde i november 2009, sejlede helt frem til 2008 ud for at fange rejer.
I de gode år fangede han et par tons rejer om året og havde 28 garn. Han sluttede med en halv snes garn. De fleste rejer solgte han til Guldborg rejepilleri, 60–100 kg. ad gangen. I de senere år har priserne på rejer været så lave, at rejerne er blevet handlet lokalt, når der ellers har været nogen, for i 2006 nåede rejepesten også til Bisserup.

I Bytingsbladet (1985) har Harald Kruse fortalt om sin tilværelse som fisker.

Her følger et uddrag:

“Da jeg blev konfirmeret, blev jeg sat til landbruget, men det var ikke noget for mig, så jeg blev fiskerdreng hos fisker Holger Jacobsen, som havde en stor kutter og ålegarn; han fiskede meget, fangede rejer ved Femø og eksporterede ål til Tyskland….
Om vinteren løb vi på skøjter på de oversvømmede frosne enge i måneskin, og om sommeren fiskede vi i Basnæsfjorden, sommetider flere sammen, somme tider var jeg alene, og så kunne provianten godt bestå af mågeæg i flere dage, ja jeg har så galt prøvet at lave kaffe af saltvand, når tønden med ferskvand var sluppet op, men det var ikke lige sagen.
Senere fiskede jeg med min bedstefars brødre Herman og Peter Nielsen; men efter jeg havde været soldat fik jeg lyst til at begynde for mig selv, så jeg købte rejegarn, og da jeg blev gift, købte jeg båden Olga…..
Det var travle dage, der blev sat ålekroge og rejegarn, og så af sted for at sælge ål til fiskehandleren, der holdt på Glænødæmningen.
Under krigen gravede vi tørv på Glænø; jeg har også haft mink, og i en kort periode har jeg arbej-det på fabrik, men det var ikke noget for mig, jeg kunne ikke holde ud at være inden døre, og arbej-
det forekom mig sært meningsløst.
Selvom fiskeriet er hårdt og anstrengende – jeg har i mange år ligget i fast rutefart mellem Basnæs-fjorden og fjorden her, startet kl. 6 morgen og sluttet kl. 11 aften – så har det også sine gode stunder, man nyder sejlturen og lærer sig at se på forandringerne i vandet, om der er rejer eller ål; man er sin egen herre og bestemmer selv farten.”

2. I 2011 købte Hanne Munck og Erik Jürgensen huset af boet efter Harald Kruse.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014
Ruth og Harald Kruse 2007