Bisserup Havnevej 66

Matr. 1k og 36p

Bygget som kro 1839, uden jord.

1. Bygherre var Holsteinborg. Den nye bygning ved havnen skulle afløse den kro, Holsteinborg i 1832 havde bygget på Skolebakken, men som i 1839 blev indrettet til skole.
Den nye kro bestod af et stuehus med gavlene i syd og nord og et udhus mod øst, der var orienteret på samme måde som stuehuset.
I stuehusets sydlige del var indrettet en lejlighed til toldbetjenten. I udhuset var der stald og karlekammer.
Gartner Andreas Fischer (1775-1844), der tidligere havde været gartner på Holsteinborg og Fyrendal og landmand i Landsgrav, havde fæstet kroen på bakken i 1833, og han fæstede også kroen ved havnen, men kun i et par år.

2. I 1842 overgik fæstet til købmand Hecht fra Slagelse. Han lod for egen regning opføre et pakhus syd for kroens udhus med gavlene i øst og vest samt et lysthus ved stuehusets nordre gavl.
Samtidig flyttede tolderen fra kroen ind i en ny bolig, som Holsteinborg havde ladet opføre Bisserup Havnevej 58 (se denne).
Hecht var samme år -1842- blevet gift med Henriette Pagh, datter af gartner Pagh på Holsteinborg.
Allerede i 1844 lod Hecht igen en ny bygning opføre. Denne gang nord for udhuset og med gavlene i øst og vest ligesom pakhusets gavle. I denne bygning var bageovn og maltkølle.Igen i 1852 byggede Hecht. Denne gang blev stuehuset forlænget i nord og syd . I nord med en butik og en vinkælder med gulv af franske fliser, i syd med to gæstekamre og en sal hvor loftet var forhøjet en alen og udsmykket med stuk.
I 1854 brændte længen mod nord med bageovn og maltkølle. Hecht fik udbetalt erstatningen af brandforsikringen og lod straks den nedbrændte bygning genopføre, men nu dobbelt så lang. Samtidig blev udhuset med stald forlænget med 4 alen og gjort 4 alen bredere. Her blev fortsat stald, og karlekammer men også 2 gæstekamre, selekammer, locum og hønsehus.

Pakhuset mod syd blev taget ned og et nyt, dobbelt så stort, blev opført i stedet.
Udhus med stald, pakhus og bagerhus lå alle 3 øst for stuehuset, på den anden side af nuværende Bisserup Havnevej. Da Hecht byggede igen, og det gjorde han i 1860, byggede han et herskabeligt stuehus øst for det gamle, så det nye stuehus og længerne kom til at ligge samlet på østre side af Bisserup Havnevej. Hechts byggeaktiviteter lige fra han kom til Bisserup, og til han døde i 1863, fortæller om en driftig købmand, der forstod at udnytte de gode tider for afsætning af korn. (Se Købmandsgården Bisserup Havnevej).

3. Efter at Hecht havde bygget den nye, store bolig til sig og sin familie opsagde han forpagtningen af kroen, som blev ført videre af forskellige gæstgivere, til grev F. C. C. C. Holstein-Holsteinborg omkring 1900 lukkede den med den begrundelse, at fiskerkonerne klagede over, at deres mænd brugte for megen tid på kroen. I et par år inden lukningen drev Musses far, Valdemar Jensen, sommerpensionat i kroen. Smede Peter fortæller, at når skovfoged Madsen havde holdt auktion, ville Musses far ikke servere bayersk øl og sprit til frokosten bagefter, men skovfoged Madsen insisterede, så Musses far måtte skaffe det. (Bånd i Bisserup Lokalarkiv).

4. Efter lukningen af kroen blev der indrettet missionssal i den sydlige del af huset, og i den øvrige del to lejligheder, hvor Marie Kristiansen, fisker Hans Kristiansens mor, boede i den nordlige. Maleren Carl Vilhelm Holsøe lejede den midterste fra oktober 1894 og et år frem.

Læsende kvinde. Maleri af Carl Wilhelm Holsøe

Herefter stod den tom, til fisker Martin Jensen lejede den i 1907. Martin jensen var formand for Fiskeriforeningen 1909 -1916. Da Martin Jensen flyttede til Korsør i 1916, lejede Filip Beck, der var præst i Stenlille, og hans familie sig ind i den gamle kro om sommeren. Frem til 1934 kom præstefamilien til Bisserup hver sommer. Filip Beck var søn af Vilhelm Beck og far til Axel Beck (Sainak, Gammel Strandvej).

Missionssalen blev overflødig med byggeriet af Missionshuset 1920, og efter 1934 blev der indrettet tre lejligheder i huset. Valdemar og Fritze Frederiksen boede i den sydlige. I midten boede tromleføreren Johannes Hansen og i den nordligste var der i en periode bagerbutik med en flot bagerkringle udenfor. I 1940erne boede der en tidl. kaptajn, Thor Jacob Pihl i den midterste lejlighed.

5. I 1957 købte Thomas Toft huset sammen med sine forældre, efter at Thomas havde set i Politiken, at den gamle kro i Bisserup var til salg. Prisen …”ja 1000 kr. pr meter må det vel koste” sagde grevens sagfører. Så det blev 30.000 kr. Thomas Toft har siden haft bolig og værksted i den gamle kro, og i 2004 åbnede han og datteren Ellen ”Fiskebaren”.

 

 

2012
ca. 1930
Simon Jensen foran huset ca. 1910
Valdemar Frederiksen med sønnen John foran bagerkringlen. 1938.