Gl. Strandvej 33

 

Matr. 24

Husmandshus på Bisserup mark
“Trollehøyshus”
Ca. 1800-1826 jordlod til hus Bisserup Byvej 41

1. Huset på Bisserup Byvej og jordlod matr. 24 var fæstet af Peder Nielsen. Hans datter og svigersøn boede hos ham. Peder Nielsen døde i 1822 og hans kone i 1824. Svigersønnen Hans Eilertsen fæstede derefter jordlodden, og flyttede derud i 1826. Han lånte 15 rd i Holsteinborg Sparekasse til byggeriet. Jens Larsen overtog huset Bisserup Byvej 41.

2. Efter Hans Eilertsens død 1856 fæstede Morten Hansen ejendommen til sin død i 1904.3. Herefter fæstede Anders Nielsen ejendommen. Anders Nielsen havde været kusk på Holsteinborg og kørt for H. C. Andersen.
Anders Nielsen døde i 1926, men da var sønnen Frederik Nielsen allerede bestyrer af stedet.

3. Han købte ejendommen af Holsteinborg i 1929 og erhvervede samme år yderligere en jordlod, matr. 14b, der grænsede op til hans egen jordlod.
Efter hans død i 1948 overtog datteren Hansine og svigersønnen Peter Andersen ejendommen.
I løbet af 1960erne solgtes jorden efterhånden fra til sommerhuse.
Peter Andersen døde i 1994. Hansigne Andersen i 1999.

4. I 2000 købte Tommy Bruun og Anna-Marie Bruun Hansen huset.

To veteraner Anders Nielsen (stående) og Niels Mortensen (se Bisserup Byvej matr. 30) fik i 1918 Dannebrogsmændenes hæderstegn for deres deltagelse i krigen 1864. Det fortælles, at Anders Nielsen selv hentede sin medalje i København, mens politimesteren i Skælskør bragte medaljen ud til Niels Mortensen. Niels Mortensens kone Margrethe ses også på billedet.

 

 

 

 

 

2013
Hansigne og Peter Andersen i haven