Holsteinborgvej 199

Skovfogedstedet

Det nuværende hus blev bygget i 1846 med tilbygninger i 1850. I 1846 byggedes ifølge brandforsikringen både nyt stuehus, 18 alen langt, et udhus med stald, lade og lo mod nord, 18 alen langt, og et hus mod øst, med bagehus, brændehus og hønsehus, 10 alen langt.
Det fremgår ikke helt klart af brandforsikringen, om der for længerne mod nord og øst er tale om nybyggeri eller ombygninger. Lokalt menes det, at længen mod øst er fra sidst i 1700tallet og var til beboelse.
Der var skovfoged i Bisserup i anden halvdel af 1700tallet. I ” Den gamle Tingbog fortæller” nævnes skovfoged Christian Frederic Jensen af Bisserup allerede i 1747, og han nævnes igen i 1764 og 1773. Han døde i 1798.

Det nye skovfogedhus blev beboet af Henrik Rasmussen, der var skovfoged i Bisserup fra 1844 til 1877. Fra 1844 til huset i Bisserup var færdigt, boede han i Nyrup.
Henrik Rasmussen døde i i 1877 og blev efterfulgt af sin plejesøn Jørgen Madsen (1844-1934). Jørgen Madsen var skovfoged i Bisserup fra 1877 til 1922.

De næste 10 år var O. L. Bang skovfoged i Bisserup. Hans far havde været overjæger på Holsteinborg.

I perioden 1933 til 1942 var Bisserup uden skovfoged. Væver Karina Borgstrøm boede i huset, hvor hun havde vævestue.

Fra 1942 til 1959 var G. Kreuøser skovfoged i Bisserup
Fra 1959 til 2005 Aage Karsholt

Herefter blev skovfogedstillingen nedlagt, og huset lejet ud.

Se Brandforsikring
Brandtaxationsprotokol for Vester Flakkebjerg Herred 1823-1874. B 1840-1846, opslag 288 og C 1846- 1852, opslag 172

V. Møller: ”Den gamle Tingbog for Holsteinborg Birk fortæller” . Årbog for historisk samfund for Sorø amt 1964, p. 127, p. 148 og 1965 p. 30

Jørgen Madsens bøg.
En stor, ca. 200 år gammel bøg ved Andemosen. Indtil for et par år siden sås tydeligt en kobberplade med indskriften: Jørgen Madsen skovfoged fra 1875-1922. Erindring fra gamle skovarbejdere. Pladen er nu desværre væk, og kun hullet i træstammen viser, hvor den har siddet.
Luftfoto af skovfogedstedet, 1949

Skovfoged Jørgen Madsen

Jørgen Madsen og hans kone, Kirsten (1848-1926), ved forlovelsen De blev gift i 1877, da Jørgen Madsen overtog skovfogedstillingen efter sin plejefar. Kirsten Madsen var datter af gdm. Lars Hansen, Tangegård, Bisserup.