Holsteinborgvej 216

Matr. 2u

Tidligere havde huset matr. 17b

Ca. 1800 husmandshus med jordlod 17a i det nuværende sommerhusområde

1. I 1804 fæstede Peter Hansen “Slagter” (1769–1845) hus og jordlod. I fæsteprotokollen står, at Peter Hansen fæstede det hus, som tilforn var “biskole”. I 1700tallet havde beboerne i Bisserup aflønnet en skolemester, der lærte deres børn at læse. Da børnene fra 1741 henvistes til Skafterup skole, der var blevet oprettet af grevskabet Holsteinborg, vedblev beboerne at sende de små børn til byens pogeskole, der efterhånden regnedes for en biskole til Skafterup skole. Biskolen blev nedlagt ca. 1802.
Peter Hansens kone, Kirsten Mortensdatter, døde i 1826, og nogle år senere flyttede Peter Hansen til en datter i Skafterup, og svigersønnen Niels Olsen overtog fæstet af hus og jordlod. Ca. 1870 gik han på aftægt, og hans søn Hans Nielsen fæstede huset, mens svigersønnen Niels Jensen fæstede jordlodden. (Se jordlod med hus nord for Avnøvej 32) Hans Nielsen døde i 1882.

2. Fra 1897 og til engang i 1930erne var huset fæstet af landarbejder Jørgen Nielsen, søn af husmand og hjulmand Niels Jørgensen, Holsteinborgvej 223. Jørgen Nielsen var gift med Dorothea.

3. Herefter købte fiskehandler Peter Madsen huset. Han lejede det i krigsårerne ud til Christian Christiansen og hans kone Bertha.

4. Efter krigen solgte Peter Madsen til Niels Peter Nielsen, Vængegård, der igen solgte til Adler Nielsen, som igen, i 1946, solgte videre til Anna (1917-2009) og Eskild Sørensen.
Anna og Eskild havde boet nogle år i Sandved. Eskild arbejdede på fabrikken i Flemstofte. Anna, der havde lyst til at sy, havde i sin ungdom i Hammerum arbejdet i en butik med stoffer, og efter at være flyttet til Bisserup begyndte hun på et klippekusus i Næstved, hvor hun lærte at sy efter mønster. Da kurset var afsluttet, åbnede hun sin butik og systue. Hun syede til både børn og voksne. F. eks. nye kjoler til Emmas døtre og kjolerne til 5 brudepiger. Også specialopgaver påtog hun sig som baldakin til en hængesofa eller tilpasning af en mislykket brudekjole. En designbrudekjole svarede ikke til brudens forventninger, da den blev leveret. Hun syntes, hun svømmede i den. Nu var gode råd dyre, og Anna blev redningsdamen, der bare kunne rette til og sy om, så bruden følte sig godt tilpas i kjolen. (Fortalt af bruden.)
Butikken med udstillingsvindue mod gaden rummede disk med udstillingsmontre. På selve disken lå de ugeblade, Anna også solgte. I mange år havde hun eneret på en række ugeblade, herunder Anders And. Da hun mistede eneretten, måtte hun købe bladene i Brugsen, men hendes kunder var trofaste og købte ugebladet hos hende og ikke i Brugsen. Bag disken reoler med alle former for sytilbehør som tråd, lynlåse, bånd og bændler.
Overfor disken er der en afdeling med stofruller og tøj, der er syet færdigt eller klar til prøvning. På langvæggen hylder med trikotagevarer.
Butikken lukkede i 2006. I de sidste år inden lukningen fornyede Anna ikke varelageret i butikken, og hun foretog kun reparationer som at sy lynlås i eller lægge bukser op. Anna døde i 2009.
Da Anna og Eskild købte huset i 1946 var der kostald i den vestlige ende. Her indrettede de stue. I den østlige ende butik med indgang fra gaden. Midtfor byggede de en veranda ud mod gaden. Endelig indrettede de en stue på første salen med udsigtsaltan.

5. I 2007 købte Annette Aagren Christensen huset. Hun åbnede Madam Blå i den lille butik, hvor hun solgte postkort, økologisk chokolade og kaffe, økologisk kosmetik, glas og porcelæn. Hendes mand, Henrik Christensen åbnede massageklinik i den modsatte ende af huset. Begge aktiviteter blev dog opgivet igen efter det første år.

2011
Anna Sørensen i butikken i 2004
På billedet ses Anni Johansen, der har været inde at købe sit blad hos Anna i 2004