Holsteinborgvej 205

Matr. 34

Ses på matrikelkortet 1806
Et mensalhus. Embedsjord der er henlagt til delvis underhold af en tjenestemand gennem brug og nytte. Huset var ejet af Kvislemark præstekald. Der hørte ikke jordlod til huset.

1. Ifølge kortet 1806 boede Peter Justensen i huset omkring 1800. Ifølge folketællingen 1801 bar han hvedebrød om på landet.

2. Omkring 1834 boede fisker Jacob Hansen i huset. Sandsynligvis Jacob Fisker, der kort efter flyttede ned i sit nybyggede hus på Bisserup Havnevej 62. Han blev på Holsteinborgvej efterfulgt af

3. Mads Olsen, der boede med sin familie i huset resten af århundredet. Mads Olsen døde i 1893, men hans anden kone, Karen Hansdatter, overlevede ham og blev boende.
I 1859 købte Holsteinborg huset.

4. Omkring 1900 var en ny familie flyttet ind. Det var havemand Niels Hansen, hans kone Johanne Marie, deres datter Petroline Hansen og søn Hans Peter Hansen. Petroline blev gift med fisker Jacob Nielsen, Holsteinborgvej 223. Hans Peter blev vognmand og byggede huset Bisserup Byvej 5.

5. Fra 1920 til 1939 boede havemand Chresten Andersen og hans kone Christine i huset. Christian Andersen fik i april 1899 borgerskab til at drive detailhandel med ret til brændevinssalg i Skælskør på hjørnet af Strandgade og Havnevej (nuværende cafe Hjørnet). Allerede i november samme år opgav han imidlertid sit borgerskab. Storkonflikten i sommeren 1899 betød økonomisk nød i mange arbejderfamilier, og de forretningsdrivende var tvunget til at give de strejkende kredit, også udover deres formåen.
I stedet blev Christian Andersen havemand på Holsteinborg i 1909 og i 1920 flyttede han og hans kone Kristine til Bisserup. Christian Andersen arbejdede som havemand til 1939. Efter han blev enkemand, flyttede han til alderdomshjemmet i Rude, hvor han boede til sin død i 1966.

6. Ca. 1939–59 boede skovarbejder Peter Jørgensen i huset. Blev slået ihjel af et træ under træfældning ved Tørremøllerenden:
1953: 2677 kvadratmeter overførtes fra matr. 34 til matr. 2C, Strædet 13

7. Fra 1959 til 1974 boede skovløber Harald Jensen og hans kone Anna Jensen i huset, som de købte af Holsteinborg. Harald var bror til Musse, Pension Musse. Anna Jensen døde i 1974, og Harald flyttede på plejehjem i Rude.
1975–1984. Søsteren Musse flyttede ind og lukkede pensionatet. Musse boede på Holsteinborgvej til sin død i 1984.

8. I 1984 købte Knud og Britta Sørensen huset

 

 

 

 

 

 

 

2011
Huset mens Christian Andersen og Kristine boede i det.
Christian Andersen og hans kone Kristine Andersen samt dattersønnen Poul, der som pensionist flyttede til Dalstrøget 22 sammen med sin kone Ruth