Home > Lokalhistorie > Huse i Bisserup > Holsteinborgvej 210

Holsteinborgvej 210

Matr. 19a

Ca. 1800 husmandshus med jordlod matr. 13bb

“Tamariskhuset” (tamarisk er en busk).

1. Husets første kendte fæster var Skomagersvend Jørgen Hansen fra Korsør, der fæstede huset i 1785 sammen med lod nr. 19 ude ved Kristiansholmsvej. Da han i 1828, 84 år gammel, var han indsidder i huset.

2. I 1809 havde Jørgen Caspersen fæstet huset efter Søren Hansen samt jordlod nr. 13bb og ikke nr. 19.

3. I 1821 fæstede Corfix Rasmussen (1768-1850) huset. Han og hans kone Karen Danielsdatter blev boende som indsiddere i huset, da Hans Christensen i 1838 overtog fæstet. Han blev samme år gift med Ane Marie Larsdatter. Efter Hans Christensens død i 1884 overtog svigersønnen Niels Larsen fæstet. Enken var på aftægt hos svigersønnen og datteren Kirstine Hansdatter

4. I 1901 boede Peter og Sofie Jensen på 1. sal. Peter Jensen var havearbejder.
I stuen boede Rasmus og Kristine Christiansen. Datteren Karen Marie, senere Toftegård, blev født her i 1902.

I 1906 havde fiskeeksportør Hans Jacobsen fæstet jordlod 13bb. I 1928 blev jordlodden købt af husmand Daniel Hansen, Holsteinborgvej 213.

5. I 1921 boede Peter og Sofie Jensen fortsat på 1. sal.
I stuen boede havearbejder Christian Christensen.

6. I 1930 havde stuelejligheden skiftet beboere, idet Kristian og Anna Pedersen var flyttet ind her. Kristian Pedersen var traktorfører.

7. I 1932 blev huset solgt til tømrer Jens G. Rasmussen.

8. Han solgte det i 1939 til Anne Marie Nielsen.

9. I 1955 blev det blev købt af kunstmaler Ib Orla-Jensen og hans kone Elfride.

10. 1989 købte Bent Jørgensen huset, hvor hans firma har til huse.

11. I 2007 solgte han til sønnen Christian Jørgensen. Der er stadig kontor i huset.

“Tamariskhuset”, Holsteinborgvej 210, 2011
“Tamariskhuset”, Holsteinborgvej 210, 2011

“Tamariskhuset” tegnet af Mads Stage ca. 1974