Holsteinborgvej 210

Matr. 19a

Ca. 1800 husmandshus med jordlod matr. 13bb

“Tamariskhuset” (tamarisk er en busk).

1. Husets første kendte fæster var Skomagersvend Jørgen Hansen fra Korsør, der fæstede huset i 1785 sammen med lod nr. 19 ude ved Kristiansholmsvej. Da han i 1828, 84 år gammel, var han indsidder i huset.

2. I 1809 havde Jørgen Caspersen fæstet huset efter Søren Hansen samt jordlod nr. 13bb og ikke nr. 19.

3. I 1821 fæstede Corfix Rasmussen (1768-1850) huset. Han og hans kone Karen Danielsdatter blev boende som indsiddere i huset, da Hans Christensen i 1838 overtog fæstet. Han blev samme år gift med Ane Marie Larsdatter. Efter Hans Christensens død i 1884 overtog svigersønnen Niels Larsen fæstet. Enken var på aftægt hos svigersønnen og datteren Kirstine Hansdatter

4. I 1901 boede Peter og Sofie Jensen på 1. sal. Peter Jensen var havearbejder.
I stuen boede Rasmus og Kristine Christiansen. Datteren Karen Marie, senere Toftegård, blev født her i 1902.

I 1906 havde fiskeeksportør Hans Jacobsen fæstet jordlod 13bb. I 1928 blev jordlodden købt af husmand Daniel Hansen, Holsteinborgvej 213.

5. I 1921 boede Peter og Sofie Jensen fortsat på 1. sal.
I stuen boede havearbejder Christian Christensen.

6. I 1930 havde stuelejligheden skiftet beboere, idet Kristian og Anna Pedersen var flyttet ind her. Kristian Pedersen var traktorfører.

7. I 1932 blev huset solgt til tømrer Jens G. Rasmussen.

8. Han solgte det i 1939 til Anne Marie Nielsen.

9. I 1955 blev det blev købt af kunstmaler Ib Orla-Jensen og hans kone Elfride.

10. 1989 købte Bent Jørgensen huset, hvor hans firma har til huse.

11. I 2007 solgte han til sønnen Christian Jørgensen. Der er stadig kontor i huset.

“Tamariskhuset”, Holsteinborgvej 210, 2011
“Tamariskhuset”, Holsteinborgvej 210, 2011

“Tamariskhuset” tegnet af Mads Stage ca. 1974