Holsteinborgvej 223

Matr. 40 b

Ca. 1800 husmandshus med vænge og jordlod matr. 21 i det nuværende sommerhusområde.

1. 1804 fæstede Lars Mortensen hus og jordlod. Han var søn af Hans Mortensen, Edelevgård. Ved Lars Mortensens død i 1823 fæstede Lars Jacobsen hus og jord og giftede sig med enken, Elizabeth Jensdatter.
I 1857 overtog hjulmand Niels Jørgensen fæstet. Han var gift med Kirstine, datter af Lars Jacobsen.
Det var på Niels Jørgensens vænge, Holsteinborg Brugs i 1884 byggede butik med bolig til uddeler, efter af have boet til leje forskellige steder i byen siden oprettelsen i 1870.
Niels Jørgensen døde i 1891. Enken blev boende og en svigersøn, Jens Nielsen gift med datteren Sofie, overtog fæstet.
Jens Nielsen tilkøbte desuden i 1906 jordlodden matr. 19b, som han havde til sin død i 1917, hvorefter den overgik til Hans Andersen i huset ved Kristiansholmskoven. Lodden matr. nr. 21 overgik til Bisserup Byvej 29.
I 1923 købte plejesønnen, fisker Jacob Nielsen huset uden jord af Holsteinborg. Han var i 1919 blevet gift med syerske Petroline Hansen, datter af husmand Niels Hansen, Holsteinborgvej 205. Jacob Nielsen og Petroline boede i stuehuset, og i længen boede hans plejemor, Sofie Nielsen (1858–1942).
Efter hendes død boede kommis Leisner, Brugsen, i længen. Derefter damefrisør Maja Lysel, og så Elna Rasmussen.
Jacob Nielsen fiskede sammen med fisker Albert Nielsen, Bisserup Havnevej 58.
Petroline døde i 1930, og Jacob Nielsen giftede sig i 1943 med Methine, enke efter Poul Olsen. (se Bisserup Byvej 14).
Mettine døde i 1965, Jacob Nielsen døde i 1966.

2. I 1973 købte Lisbeth og Ole Bjerrum huset.
Lisbeth Bjerrum åbnede butikken “Bissekræmmeren” med brugskunst.

3. I 1977 købte Bent Gehlsen og Ulla Pryds huset.

4. I 1984 købte ornitolog Sven Erik Rasmussen huset.

5. 1. maj 1988 købte Dorrit og Gunnar Henriksen huset af Svend Erik Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211
“Bissekræmmerens hus” tegnet af Mads Stage, 1974
Albert Nielsen og Jacob Nielsen får besøg i bødehuset af Jacob Nielsens kone og datter 1928

Fiskere på stejlepladsen, 1930. Fra venstre ses nr. 1 Jacob Nielsen, nr. 2 Herman Nielsen, nr. 3 Albert Nielsen og nr. 4 Peter Nielsen.