Huset ved Kristiansholmskoven

Matr. 36x

Husmandshus på Bisserup mark:
Ca. 1840 et “plantagehus” (Kristiansholm plantage)
“Hans Andersens hus”

Huset lå ved indgangen fra Bisserup strand til Kristiansholmsskoven. Det blev brandforsikret omkring 1840, og i brandforsikringsprotokollen benævnes det “Plantagehus”. Der synes ikke at have været jord til huset, så beboeren ernærede sig sandsynligvis som arbejder i skoven. Først i 1925 blev der lagt jord til huset, og der blev tale om et husmandsbrug.
Husets første beboer var Hans Jørgensen. Han flyttede ind i 1845 og blev boende til sin død i 1905.
I oktober 1874 døde hans kone Mette Pedersdatter, og i november samme år blev deres datter, Karen Marie gift med Jørgen Andersen. De overtog huset, og Hans Jørgensen blev boende hos dem. I 1893 døde Jørgen Andersen, men hans enke og børn samt hendes far blev boende.
I 1910/11 blev jorden fra det nedrevne hus på matr. nr. 17a overført til ejendommen, og senest 1925 blev også de tilstødende lodder 18b, 19b og 36 a overført, så der blev tale om et husmandsbrug.
Karen Marie Andersen døde i 1927, og sønnen Hans Andersen overtog stedet. Det var efter ham det blev kaldt Hans Andersens hus.
Efter hans død blev det i 1968 solgt til KFUK og M, og i maj 1973 blev det brændt af med brandvæsnets tilladelse og i juni samme år blev “Bisserup Lejren” indviet.

Hans Andersen med sommergæster foran ejendommen 1954

Hans Andersen og hans kone i døren, bagved en sommergæst

 

 

 

Stuehuset
Huset en sommerdag ca. 1960’erne
Huset en vinterdag