Lodsstien 7

Matr. nr. 1e

Hus ved havnen uden jord. Ifølge registranten opført 1830.
Oprindelig var huset en del af matr. nr. 1d (Lodsstien 11, se denne).

1. I 1893 købte Frederik Jørgen Jensen matr. nr. 1d med tilhørende bygninger d. v. s. Lodsstien 7 og Dukkehuset, Lodsstien 11. I 1900 gav han grund og bygninger videre til sine to sønner, Johannes og Jens Cornelius, og i den forbindelse nævnes, at en del af den overdragne ejendom (Lodsstien 7) bruges af sandgraver Niels Mortensen og fragtkører Peter Christensen, og at der aldrig har været oprettet skriftlig lejekontrakt med de to.

Sandgraver og bådfører Niels Mortensen (1825-1913) var gift med Kirstine Jensdatter, og de var forældre til Valdemar, Peter og Herman Nielsen.

Fragtkører Peter Kristensen (1856-1940) kørte fragtrute til Næstved. Han blev i 1883 gift med Elizabeth Wendel (1856-1924).

Efter kroens lukning i 1901/1902 skal der efter sigende have været smugkro hos Niels Mortensen, hvor fiskerne fra Karrebæk var hyppige gæster. Om vinteren kom de gående til Bisserup.

Niels Mortensen døde i 1913, hans kone var død i 1905.

2. Peter Kristensen købte huset i 1917. I 1922 blev hans datter Martha gift med vognmand Viggo Faber, og de fik lejlighed i huset. I 1935 døde Martha. To år senere giftede Viggo Faber sig med Gyda, og de flyttede til Bisserup Havnevej 43.

I 1936 købte Peter Christensens søn Thorvald huset.

3. I 1937 solgte han det til True Sandberg og hans kone Anne Marie. Anne Marie Sandberg drev pensionat i nogle år. Parret havde en stor have nord for bushuset (Bisserup Havnevej 44). Efter True Sandbergs død i 1982 flyttede Anne Marie Sandberg til Bisserup Havnevej 73?.

4. I 1982 købte Finn Nielsen og Nanna Honore huset.

 

 

 

 

 

 

2014
Tre bisseruppere på ”sladrebænken” ved rejsestalden (se købmandsgården). Ca. 1930. De tre er Jacob sandgraver (se Bisserup Havnevej 81), fisker Lars Hansen (se Voldstien 8) og fragtkører Peter Kristensen. Han havde sine heste og vogne opstaldet i rejsestalden.

Niels Mortensen og Kirstine Jensdatter