Poststien 13

Matr. 36 g

Byhus uden jord bygget 1930 af fisker Martin Christiansen.

1. Martin Christiansen (1886-1954) søn af fisker Jens Christiansen, Bisserup Havnevej 47. Martin Christiansen var fisker og ”tangmand”, d. v. s. han havde tilladelse til at samle tang om sommeren. Det blev sat op ligesom høstakke, og når det var tørt, kom lastbiler og hentede det. Det blev bl. a. brugt til isolering.

I 1940 blev Martin Christiansen ved opretning af bundgarnspæle ramt i hovedet af ramslaget, der vejede 165 pund. Uheldet skete, fordi ramslaget blev udløst for tidligt og susede ned fra 4 alens højde. Ifølge omtale i avisen pådrog Martin Christiansen sig en hjernerystelse og en flænge i hovedet og forventedes fuldt restitutieret efter nogle ugers sygeleje. (Sjællandske 1940 og 04-07-2015).

Efter Martin Christiansens død i 1954 blev enken Johanne Marie Christiansen boende i huset, som sønnen Jens Jørgen overtog efter hende.

2. 1977 Bente Schlechter, Bente Larsens nu afdøde svigermor.

3. 1978 – 2001 Susanne Andersen og Eivind Schou.

2015