Smålandsvej 7

Matr. 23a

Husmandshus på Bisserup mark

“Klinten”
Ca. 1800-1860 jordlod til hus i Strædet, matr. 23, der blev revet ned først i 1900tallet.

1. Første fæster var Peder Jørgensen

2. I 1831 fæstede væver Jens Christiansen  huset Bisserup Byvej 33 og jordlodden matr.23. Jens Christiansen var kendt som “den hellige væver” p g a sin tilknytning til den gudelige forsamlingsbevægelse.
I 1860 overgik fæstet af jordlodden matr. nr. 23 til hans søn, væver Johs. Jensen, og svigerdatter Ane Marie Christensen. De flyttede ud på marken og byggede ejendommen. Efter Johs. Jensens død i 1868 blev enken boende på ejendommen. Fra ca. 1901 opholdt hun sig hos en datter i Fredensborg, mens sønnen Martin Jensen boede på ejendommen, indtil han 1909/10 flyttede til Bisserup Havnevej 66. Martin Jensen var formand for fiskerforeningen 1909 – 1916.
Ane Marie Christensen døde i 1914, og Martin Jensen flyttede til Korsør i 1916.

3. Christian Nielsen (Tove Borellos og Nelly Nielssons morfar og Ole Posts farfar) overtog ejendommen, som han senere købte af godset. Christian Nielsen var søn af skovløber Frans Nielsen, Kristiansholmsskoven.

4. Karl Kristian Nielsen, søn, overtog efter faderen.

5. Efter Karl Kristian Nielsens død i 1962 blev jorden solgt fra op gennem 1960erne, og ejendommen blev almindelig beboelse. Den er blevet væsentlig ombygget, men alligevel genkendelig.

6. Verner Christensen ???

7. 1969 købte Olga og Kaj Rasmussen huset.

8. 1998 solgte de til Erika Nielsen

9. 2004 Kirsten Marie Larsen og Kurt Broskov Larsen

4 generationer ca. 1923. Yderst til højre skovløber Frants Nielsen, ved siden af ham sønnesønnen, fisker Albert Nielsen med oldebarnet Egon Nielsen. Stående sønnen, husmand Christian Nielsen. Medaljen, Frants Nielsen bærer, er højst sandsynligt “Erindringsmedaljen” indstiftet i 1875 til minde om krigen 1864.

 

 

 

 

 

 

 

Christian Nielsens og hans kone Anne Hansens fotograferet til deres guldbryllup i 1944
Karl Kristian Nielsen junior renser roer

 

 

 

 

 

 

 

 

2012
2012
Ejendommen ca. 1950 – med sti over til det stråtækte sommerhus på Avnøvej 8
Huset set fra syd, juli 1931

Huset set fra syd, juli 1931 Johannes Jensen, der ses på billedet med bowlerhat, var søn af Ane Marie Christensen og Johannes Jensen, og født i huset i 1864. De øvrige personer på billedet er hans datter Gertrud, gift med fætteren Karl og deres to piger. Karl og Gertrud boede i Nyborg, Johannes i Tyskland. Karl var søn af Sophie Hedvig, Johannes’ ældste søster.
Johannes og hans familie var på ferie i Bisserup i juli 1931 og benyttede lejligheden til at se ”det gamle hjem”.
En søster til Johannes, Elizabeth Christine, gift med fisker Lars Hansen, Voldstien 8 i Bisserup, var født i huset i 1862.