Strædet 9

matr. nr. 14a

Ca. 1800 husmandshus med jordlod 14b, Smålandsvejene i sommerhusområdet.

Et af de tre husmandshuse, der blev oprettet i Strædet i forbindelse med udskiftningen i 1799.

1. I 1781 fæstede husmand Jørgen Rasmussen en gård i Strædet. I forbindelse med udskiftningen af jordene i Bisserup i 1799 blev gården nedlagt, og Rasmus Jørgensen fæstede et af de tre nye husmandshuse. Nærmere bestemt matr. nr. 14A, og dermed blev han boende i det stuehus, som han hidtil havde boet i og som havde hørt til den gård, han havde fæstet fra 1781.

Hans søn, Jørgen Jørgensen, fæstede naboejendommen, Matr. 15A. Se strædet 5.

I 1808 blev Jørgen Rasmussens datter Kirsten gift med Johannes Pedersen, der overtog fæstet af ejendommen i 1813, og Jørgen Rasmussen gik på aftægt og døde i 1823. Svigersønnen Johs. Pedersen døde i 1829.

2. Ny fæster af hus og jord var Christen Jensen, der døde i 1846.

3. Fra 1846 til 1873 var Hans Pedersen fæster af ejendommen.

4. Fra 1873 til 1910 fæstede Christian Nielsen hus og jord. Karen Pedersdatter, enke efter Hans Pedersen, var på aftægt. Da Christian Nielsen døde i 1910, købte hans datter, Hansigne Nielsen, grunden Bisserup Byvej 8 af Hans Jensen, Vængegård, og fik bygget “Hvilely”, hvor hun og  moderen Margrethe flyttede hen.

5. Herefter flyttede de to søskende Ane Margrethe Larsen og Niels Larsen ind i huset, som Niels Larsen købte af Holsteinborg i 1923. Jordlodden, matr. nr. 14b, overgik til Frederik Nielsens ejendom Gl. Strandvej 33.

Ane Margrethe Larsen (f. 1850) og Niels Larsen (f. 1854) var børn af Lars Hansen og Mette Marie Hansdatter, Tangegård. Ane havde ført hus for sin ugifte bror Hans, der havde overtaget Tangegård efter forældrene, men ved hans død i 1915 flyttede hun og den ugifte bror Niels til huset i Strædet.

Ane Margrethe Larsen døde i 1925, Niels Larsen i 1927. Deres bror og daværende ejer af Tangegård, Jacob Larsen, købte derefter huset, hvor hans søn Holger Larsen boede fra 1927 – 1937

Herefter overtog Marie Larsen, en søster til Holger Larsen huset. Hun døde i 1962, og i 1971 overtog søsteren Kirstine huset. Hun havde hidtil boet i det hus, der lå på Bisserup Byvej mellem Vængegård og Tangegård, og som blev revet ned i forbindelse med forlængelsen af Skafterupvej midt i 1960erne.

6. Ivan Rousinger

 

 

 

 

 

2013
2013
2013

Strædet 9 i 30’erne