Voldstien 20

Matr 36l

Hus ved stranden, “Sletten”, uden jord, bygget 1865

Huset blev bygget af fisker Frederik Jørgen Jensen (1833–1913). Han var søn af væver Jens Christiansen, kendt fra den gudelige forsamlingsbevægelse. I 1860 var han karl hos Jacob Fisker, og da han i 1862 blev gift med Mettine skal deres bryllup være blevet holdt hos Jacob Fisker. I 1865 kunne de flytte ind i det nybyggede hus på Voldstien (“Sletten”).
Efter hans død i 1913 flyttede sønnen Johs. Jensen ind i huset og fik skøde på matriklen i 1926. Han boede her til 1934, da han efter at være blevet enkemand giftede sig igen og flyttede til Venslev. I 1932 var den yngste søn, Jens Jensen blevet gift med Emma, og de fik deres hjem på Voldstien til 1997, da deres datter Tove og hendes mand Jacob Borello købte huset.
Frederik Jørgen Jensen fik i 1898 bygget tofamilieshuset på Lodsstien 11 til sine to sønner, Johannes og Jens Cornelius Jensen. (Se Lodsstien 11).
Der hørte ikke jord til huset på Voldstien, men Frederik Jørgen Jensen skal have drevet skolelodden, indtil lærer Danielsen selv overtog driften i 1896. Omkring 1925 erhvervede Johs. Jensen jordlodderne matr. nr. 20 og 22 (den østligste del af Smålandsvejene), og sønnerne Simon, Jens og Valdemar stiftede selskabet Brdr. Jensen”, der dels drev bundgarnsfiskeri efter ål dels det mindre landbrug, der blev knyttet til Voldstien 20.

Interview med Kaj Jensen marts 2011, læs her

Jeg fik lov til meget hurtigt at køre bil. Jeg fik lov til at køre det sidste stykke hjem. Far stoppede nede ved Holsteinborg slot, og så sagde han: “nu kan du køre hjem”, så satte han sig ved siden af, og så smuttede jeg hjem med bilen.
Kaj, der kører Anton Petersens traktor

 

Frederik Jørgen Jensens og Metine Jensens guldbryllup 16.12.1912. Billedet er taget ved husgavlen Voldstien 20. Guldbrudeparret ses siddende midt i billedet. Sønnen Johannes Jensen ses i bageste række skråt bag faderen med sønnen Jens på armen. Også i bageste række foran vinduet ses datteren Ane Marie Margrethe med et barn på armen. Bag hende hendes mand Hans Vincents, Venslev (Ellens farforældre). I forreste række til venstre ses Johannes Jensens to sønner, Simon og Valdemar.Om familien Jensen se ”Måske i morgen”, bogen fra Fiskeriforeningens 100 års jubilæum, 2010

 

 

 

 

 

2014
Ejendommen under oversvømmelsen 1933