Bisserup Byvej 10

Matr. nr. 11h

Hus fra 1914

Før grunden blev bebygget, var den ifølge Smede-Peter dækket af pil og tjørn. (Interview 1977 ved Poul Jensen, Randers).

1. I 1911 købte Niels Larsen, der var uddeler i Brugsen 1899 – 1914, grunden af Holsteinborg og fik huset bygget i 1914.

2. I 1916 solgte han til fisker Hans Hansen.

3. I 1919 købte husmand Jens Hansen huset. Jens Hansen var Johs. Fjordsides farbror.

4. I 1922 købte slagter Emil Sørensen, der havde kørt slagterbil i Bisserup i nogle år, huset for 7.700 kr. Han var samme år blevet gift med Ingeborg Pedersen i Hammer kirke.

I 1925 blev der indrettet slagterforretning i huset, og i 1928 blev der indlagt elektrisk lys. (Elektriciteten kom til Bisserup det år).

I 1930 boede Bernhard Christensen til leje hos slagteren, og der var ”rutebilstation” foran Bisserup Byvej 14.

Slagter Sørensen solgte mange kreaturer på Kvægtorvet i Næstved, der blev bygget i 1935.

Ingeborg Sørensen drev i mange år et sommerpensionat. Havde 3 værelser på 1. salen og lejede ekstra værelser hos Anna og Frederik, Holsteinborgvej 207 og hos “vognmanden”, H. P. Hansen, Bisserup Byvej 5.

Datteren Inge (1923 -2013), gift med murermester Wrang, Bisserup Havnevej 21, hjalp sin mor og far i butikken i mange år. Pensionatet var ophørt i 1959. Slagterbutikken blev lukket sidst i 60erne. Slagter Sørensen døde i 1973, hans kone i 1980.

5. 1980 Jens Christian Nielsen

6. 1982  Thyge  og Aase Andersen.

Bisserup Byvej 10, 2015
Bernhard Christensen og rutebilen Bisserup-Slagelse foran huset. (Se mere Bisserup Havnevej 49).

Ingeborg Sørensen foran huset