Bisserup Byvej 20

Matr. nr. 42b og 11k

Byhus uden jord, bygget 1850. I 1940’erne blev huset beklædt med gule mursten.

1.  Huset blev bygget af unge Hans Larsen ( 1822 – 1896). ”Unge” i modsætning til den tre år ældre ”gamle” Hans Larsen, Bisserup Byvej 2. De to mænd havde ikke kun identisk navn, også deres huse var så godt som identiske, og de var bygget på omtrent samme tid og samme vilkår. (se Bisserup Byvej 2). Hans Larsen var træskomager og gift med Marie Jensdatter. I 1860 boede Margrethe Pedersen, kendt som Syge Margrethe, hos dem. (Se Strædet 13).

I 1882 blev deres datter Karen Marie gift med Chr. Hansen fra Venslev, der også var træskomager, og de boede hos hendes forældre. Hans Larsen døde i 1896, Marie Jensdatter i 1900. Allerede i 1895 var svigersønnen Chr. Hansen død, men datteren Karen Marie Hansen blev boende på matriklen med deres børn efter forældrenes død. Hun ernærede sig som syerske. En enke med samme fornavn, Karen Marie Nielsen, flyttede ind med sine børn efter 1901. Hun var enke efter  smed Jens Nielsen, Skelhuset og datter af smed Christian Hansen, Bisserup Byvej 9. Ved folketællingen 1916 var hun flyttet, og Karen Marie Hansens søn Johannes var flyttet ind med sin kone. De flyttede hurtigt ud igen, og i 1919 lejede Smede Peter den sydlige del af huset, men ved folketællingen i 1925 boede kun Karen Marie Hansen i huset. Hun døde i 1929.

.2.  I 1926 havde Caroline Mortensen, Vængegården, købt huset af Holsteinborg.

Ved folketællingen 1930 boede Dorte Nielsen her, mens hendes mand Jørgen Nielsen var indlagt på Oringe. De havde tidligere boet Holsteinborgvej 216.

3.  I 1941 købte vognmand Ejvind Kjær huset af Caroline Mortensdatter, Vængegård. Købesum 3.500 kr. Kjær fik huset beklædt med gule sten og fik bygget garagen. Han havde en lille lastbil.

Smede-Peter boede til leje.

4.  Ejvind Kjær solgte i 1951 til gdr. Alfred Pedersen. Købesum 14.000 kr.

5.  Som igen i 1952 solgte til Rasmus Husby. Købesum 23.500 kr.

6.  Kapelmester Charles Senderowitz

7.  Datter og svigersøn, Eva og Jacob Senderowitz

Bisserup Byvej 20, 2011

 

 

Bisserup Byvej 20
Billede af maleri malet af Th. Ulrichsen. På maleriet ses til højre Bisserup Byvej 12, 14 med garage og 20 også med garage. Billedet må være malet efter, Kjær købte huset. Kjær var gift med Esther, en søster til Gyda Hansen. Til venstre på maleriet ses gadekæret og Toftegård.
Th. Ulrichsen (1905-1970) boede i Ørslev, ligger begravet på Ørslev kirkegård.