Bisserup Byvej 33

Matr. 27b

Ses både på kort fra 1781 og 1806

Ca. 1800 husmandshus med jordlod 27a i det nuværende sommerhusområde

Brugsen 1876-82
Smedie 1898-1923

1. 1803 fik Lars Rasmussen fæstebrev på hus og jordlod. Han døde i 1831.

2. Væver Jens Christiansen kendt fra den gudelige forsamlingsbevægelse overtog huset efter Lars Rasmussen i 1832
På et tidspunkt derefter blev hus og lod skilt fra hinanden. Loden blev senere, ca. 1902, en del af Valdemar Nielsens landbrug, Bisserup Havnevej 59.
Jens Christiansen fæstede lodden matr. nr. 23, nuværende Smålandsvej 7. I 1860 overgik lodden til sønnen, Johs. Jensen, der byggede hus på lodden.
Datteren Ane Marie blev i 1870 gift med skomager Daniel Hansen, der samtidig overtog huset efter svigerfaderen. Svigerforældrene blev boende i huset.
1876-82 var Daniel Hansen brugsuddeler, og Brugsen havde hjemme i huset
I 1887 døde Daniel Hansen. Ca. 1896 byggede sønnen Jens Hansen huset Byvej 14 og flyttede derover sammen med moderen. Se Byvej 14.

3. Fra 1898 til 1923 smedemester Niels Peter Christensen, som i 1923 købte huset af Holsteinborg. Om N. P. Christensen se Bisserup Byvej 32

4. I 1924 solgte N. P. Christensen til fiskehandler Henrik Burmann
Henrik Burmann boede selv ovenpå og lejede stuen ud til tidl. stationsforstander Karlsen, Tjæreby.
Burmann døde 1977.

5. 1988 kok Jan E Christensen

6. 2018 Jan E. Christensens søn

2011