Bisserup Byvej 41

Matr. nr. 40c

Ca. 1800 husmandshus med jordlod matr. nr. 24

1. Første kendte fæster af huset på Bisserup Byvej og jordlodden var Peder Nielsen. Hans datter Johanne var i 1818 blevet gift med Hans Eilertsen, og parret boede hos Peder Nielsen. Han døde i 1822 og hans kone Giertrud Corfixdatter i 1824. Svigersønnen Hans Eilertsen fæstede derefter jordlodden, og Jens Larsen fæstede huset Bisserup Byvej 41. Hans Eilertsen byggede hus på jordlodden og flyttede derud. (Gl. Strandvej 34).

2. Jens Larsen og hans kone Maren Jensdatter boede i huset endnu i 1870, men derudover er der ikke fundet flere oplysninger om dem. Fra 1840 til 1870 var der også en indsidderfamilie i huset.

3. Jens Larsens søn Peder Jensen blev gift i 1863, og han og hans kone, Karen Marie Nielsdatter, flyttede ind i huset hos hans forældre, hvor de boede til deres død i henholdsvis 1913 og 1908.

4. Det vides ikke, hvem der boede i huset mellem 1913 og 1920.

5. I 1920 flyttede Johanne Hansen og hendes søn vognmand H. P. Hansen, fra Holsteinborgvej 205 til huset på Byvejen, efter at datteren Petroline var blevet gift med fisker Jacob Nielsen. I 1925 købte H. P. Hansen huset af Holsteinborg. Han solgte det igen i 1926 og byggede huset Byvej 5. Hans mor døde først i 1930, så mon hun ikke var kommet på plejehjem?

6. Ny ejer var Niels Peter Sørensen, som i 1928 solgte til Bertram og Milla Kristensen. (Købesum 2.500 kr.)

7. Anker Schmidt, bilforhandler i Slagelse

8. 1972/1973 Marianne og Dick Normann

9. 1983 Ulla Andersen

 

 

 

 

 

 

 

2012
Bisserup Byvej 41. Foto fra Femina. År?

Milla i døren til huset. Hun døde 1945 efter en blodforgiftning i fingeren i forbindelse med arbejde i tørvemosen