Bisserup Byvej 8

 

Matr. nr. 11g

“Hvilely”

Bygget ca. 1912
Tidligere hvidkalket ifølge Registranten

1. I 1911 købte Hansigne Nielsen grunden af gårdejer Hans Jensen, Vængegård, og fik huset bygget, hvor hun og hendes mor flyttede ind. Hansigne Nielsen var ugift, syerske, hendes mor, Margrethe Nielsen, var enke efter Kristian Nielsen, Strædet 9, som var død i 1910. Margrethe Nielsen døde i 1917.

I 1930 havde Hansigne Nielsen lejet ud til fisker Jens Kristensen og hans kone Inge Sofie.
Senere boede fru Andreasen, f. de Coninck Schmidt, til leje i huset.

2. 1954 købte fisker Sigvald Andersen huset. Købesum 18.000 kr. Hansine Nielsen var kommet på alderdomshjemmet i Tornemark, hvor hun døde i 1957.
Sigvald Andersen var også tolder, og derfor var der toldkontor i huset fra 1954 til 1973, da toldkontoret i Bisserup blev lukket. (Toldskilt på huset.) I denne periode kunne der også betales sygekassekontingent i huset til hans kone Rosa.
Sigvald Andersen døde i 1978.

3. 1984 købte Gert Friborg og Pia H. Hansen huset

Bisserup byvej 8, 2011

“Hvilely” i 1930’erne

Bisserups toldopsynsmand fisker Sigvald Andersen… læs artikel her i anledning af hans 70 års fødselsdag