Bisserup Byvej 9

Matr. nr. 3a, (tidl. matr. 33)

Ses både på kort fra 1781 og fra 1806

1. Den ældst kendte smedebolig i Bisserup. Smedien lå overfor på den anden side af vejen. (Der hvor Bisserup Byvej 8 ligger i dag.) Både bolig og smedie lå tæt på byens gadekær, der dengang var større end i dag. I 1781 hed smeden Niels Henrichsen eller bare Niels Smed. Niels Smed døde i 1794 og blev efterfulgt af Lars Nielsen.

2. Først i 1800tallet hed smeden på Byvej Jens Jensen. Han og hans efterkommere var smede i Bisserup i så godt som hele det 1900 århundrede. Jens Jensen til sin død i 1856, sønnen Hans Jensen fra 1856 til 1882 og sønnesønnen Christian Hansen til 1889. Smedevirksomheden stoppede i 1891, da den sidste smedesvend Jens Peter Nielsen flyttede.

Hans Jensens enke, Karen Michaelsdatter, og Christian Hansens enke, Ane Sophie Pedersdatter, blev sammen boende i huset til deres død i henholdsvis 1906 og 1915. (Folketællingerne 1901 og 1911).

Smedien blev revet ned i forbindelse med byggeriet af Byvej 8 i 1911/12.

3. I perioden 1916 til og med 1930 boede skovarbejder Hans Peter Hansen til leje her. Han Købte huset i 1936 af Holsteinborg. Købesum 5.000 kr.

4. I 1939 solgte Hans Peter Hansen til vognmand Adler Nielsen og hans kone Marie Louise, kaldet From. Hun havde en systue i huset, hvor Ruth Kruse (Bisserup Havnevej 48) arbejdede før hun blev gift. From syede i 1948 andendagskjolen til Ellen Nielsen, tidligere Bygården, og i 1958 hendes brudekjole. Adler Nielsen havde arbejdet på gartneriet på Holsteinborg og plantede frugttræer vest for huset på en del af det stykke jord, der senere er blevet udstykket til parcelhusgrunde på Fasanvej og Kærvej. Han byggede selv det gule hus på Fasanvej 4, og forpagtede i en periode ishuset ved stranden.

Adler Nielsen død i 1976 og hans kone i 1981.

5. I 1950’erne købte handelschef i Holsteinsteinsborg, Grønland, Torben Krogh, huset som han i 1963-65 lejede ud til Solveig og Ernst Frandsen. Herefter og til 1978 boede Torben Krogh selv i huset.

6. I 1978 købte Robert Ib Jørgensen huset.

7. I 2010 købte Bente Larsen huset

2011
2011

Valdemar Frederiksen og Adler Nielsen ca. 1920’erne