Bisserup Byvej matr. 30

Ca. 1800 husmandshus med jordlod matr. 30 på nordsiden af Holsteinborgvej mellem Byvej og Skafterupvej.

”Kirstines hus”
Huset lå mellem Vængegård og Tangegård. Det blev revet ned i 1966.

1. I 1804 fæstede Chresten Olsen hus og jord. Der var tale om et stuehus på 26 alen, 9 fag, 7 alen bredt. Indrettet til stue, kammer, køkken og bryggers samt forstue med en bageovn, en bilæggerkakkelovn og en indmuret kobberkedel, bræddeloft over 8 fag, blyvinduer og ordinære døre.
Hertil kom en længe mod vest 22 alen lang, 7 fag, 5 alen bredt, til stald, lo og lade.

Chresten Olsen døde i 1836, og sønnen Morten Christensen overtog fæstet af hus og jord. Han giftede sig samme år med Karen Nielsdatter, og hans mor kom på aftægt.

I 1844 blev en del af både stuehus og længe fornyet.

I hvert fald i 1840erne og 1850erne boede der to familier i huset.

Morten Christensen døde i 1868, og sønnen Niels (født 1839) blev bestyrer for moren.

Han var efter konfirmationen i 1854 blevet tjenestekarl på nabogården, Tangegård, her blev han, til faren døde og havde hele livet et godt naboskab med familien på gården.

Først i 1880 blev han gift med Margrethe (også født 1839) datter af gdm. Christen Hansen i Skafterup, og hans mor, Karen Nielsdatter, gik på aftægt.

I 1919 overgik jordlodden til bødker Frederik Olsen, Strædet 11, og den udgik senere af matriklen.

Niels Mortensen døde i 1929, hans kone i 1930.

2. Jacob Larsen fra Tangegård havde allerede i 1923 fået skøde på huset, og efter Niels Mortensens og hans kones død, boede Jacob Larsens søster Kirstine i huset, til det blev revet ned i 1966 i forbindelse med Skafterupvejs forlængelse, og Kirstine Larsen flyttede til Strædet 9.

 

Niels Mortensen og Anders Nielsen (stående, se Gl. Strandvej 33) fik i 1918 Dannebrogsmændenes Hæderstegn for deres deltagelse i krigen 1864.
Det fortælles, at Anders Nielsen selv hentede sin medalje i København, mens politimesteren i Skælskør bragte medaljen ud til Niels Mortensen i Bisserup.
De blev fotograferet med deres hæderstegn. Niels Mortensens kone Margrethe ses også på billedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Mortensen og Margrethe Mortensen
Luftfoto 1950-1954. Ejendommen ses til venstre i billedet. Tagnegård til højre