Bisserup Havnevej 14

matr. 2k og 2æ

Byhus uden jord med to boliger.Formentlig blev matriklen udstykket fra skolen samtidig med kapellanboligen sidst i 1860erne.Trikotagefabrikken Glænø (“strikkeriet”)

1. Husets første to lejere var Christen Steffensen og Lars Pedersen i henholdsvis den nordlige og sydlige lejlighed. Hver lejlighed på 5 fag.
2. I 1886 lejede skovarbejder Niels Nielsen ( 1854-1931) den nordlige lejlighed, hvor han, hans kone Christiane (1851-1933) og deres datter Amalie (1879-1956) flyttede ind. Familien var præget af sygdom. Først var Christiane sengeliggende i en periode, så Niels Nielsen og til sidst også Amalie.
Gunnar Berg Sørensen, der var præst i Bisserup fra 1929 til 1941 og var nabo til familien, beskriver den som højst ejendommelig. Han mener, familien måske var blevet inspireret af “Syge – Margrethe”, som havde fået megen opmærksomhed og mange gaver (se Strædet 13). Berg Sørensen og lærer Greve, lærer i Bisserup 1938-1956, var enige om, at familiens adfærd var sygelig.
Amalie skrev mange, som regel lidt ubehjælpsomme breve, hvor hun bad om hjælp og støtte.
Amalie boede i sine sidste år i Tornemark. Hun døde i 1956 og blev begravet fra Fyrendal kirke af pastor Lambert Jensen. Fru Bech f. Holstein – Holsteinborg, talte ved begravelsen.
I den sydlige lejlighed fulgte i 1892 Christian Steffensen Christensen efter Lars Pedersen (Christian Steffensen Christensen var søn af den første lejer i den nordlige lejlighed, Christen Steffensen ).

3. I 1899 lejede Karen Marie Stollenwerk ( 1835-1926), der var enke, lejligheden og boede her sammen med sin datter Anna (1876-1959). De havde boet i en af lejlighederne Holsteinborgvej 207-209, indtil Karen Maries mand, bagersvend Johan Kristian Stollenwerk døde i 1895. Karen Marie Stollenwerk havde syet for folk, men var sine sidste år aldersrentenyder. Hun døde i 1926. Anna Stollenwerk ernærede sig ved vask og strygning.
Anna Stollenwerk døde i 1959. På det tidspunkt boede hun på alderdomshjemmet i Rude.

4. Herefter erhvervede strikker Valdemar Hansen fra Glænø huset. Han havde startet Trikotagefabrikken Glænø i den gamle smedie på Glænø. Han flyttede til Bisserup med familien og fabrikken og fik bygget en bygning på grunden til strikkeriet.
På fabrikken var 5 ansatte, som producerede huer, også elefanthuer, og halstørklæder. En strikkede, en spolede, to syede og en “overlockede” + at der var aftale med en række damer i byen, der arbejdede hjemme.

5. I 1989 solgte Valdemar Hansen såvel hus som erhvervsbygning til May og Monty Mortensen, og fabrikken blev afviklet.

Yngve Christensen, Skolebakken 8, fortæller om ”Strikfabrikken” på Bisserup Havnevej.

Da jeg i 1978 flyttede til Bisserup, lå der på Bisserup Havnevej 14 en strikfabrik i sidebygningen, der vender gavlen ud mod Havnevejen.

Fabrikken var i sin tid startet på Glænø af Valdemar Hansen under navnet “Hansens Strikkeri”.
Sælgerne var imidlertid trætte af, når de kom ind til kunderne og præsenterede sig fra “Hansens Strikkeri” at blive mødt med spørgsmålet: Nå, drikker han stadig? Valdemar Hansen ændrede derfor navnet til “Strikfabrikken Glænø”, hvilket navn fabrikken beholdt, da den flyttede til Bisserup. Valdemar Hansen og frue boede selv i bygningen med facade ud mod Havnevejen. Den store tilhørende grund, måtte Valdemar Hansen tilkøbe af hensyn til bebyggelsesgraden, da han ville udvide fabriksbygningen.
I fabriksbygningen var der en midtergang med 5(?) strikmaskiner á ca. 3m(?) på hver side. Derudover havde han en del damer, der arbejdede hjemme. Fabrikken fremstillede strikkede huer, halstørklæder, vanter o.l., og Valdemar Hansen fortalte, at f.eks. ved De Olympiske Vinterlege sad han og så, hvilket mønster vinderens hue havde, hvorefter han om natten lavede strikprogram, så produktionen kunne starte næste morgen.
Fabrikken kørte de sidste år på lavt blus og lukkede i 1989.

2013
Siddende fra venstre: Karen Marie sypige (Karen Marie Stollenwerk), Niels Andersen seniors kone Dorothea, Niels Andersen senior, Strædet 5, 
Stående Hanne Jensen, husbestyrerinde for afdøde Christian Didrichsen, hendes onkel, Holsteinborgvej, en feriegæst, Anna Stollenwerk
Brev fra Amalie