Bisserup Havnevej 49

Matr. nr. 36ø

Byhus bygget 1931 af rutebilejer Bernhard Christensen

1. Bernhard Christensen (1905–1976) var født i Hyllested, arbejdede nogle år som kontrolassistent, indtil han i 1928 købte rutebilforretningen Bisserup – Slagelse. Ruten var oprettet i 1926.  I 1930 udvidede han forretningen med ruten Bisserup – Næstved og senere også ruten til Fuglebjerg.

I 1931 blev han gift med Asta Christensen, datter af malermester og sognerådsformand Christensen, Rude.

I 1958 solgte han rutebilerne til Kurt Larsen

I en periode frem til kommunesammenlægningen 1970 var han sognefoged for Holsteinborg sogn og sad i Holsteinborg–Venslev sogneråd. I en årrække var han formand for Bisserup vandværk og i bestyrelsen for Bisserup Turistforening og bestyrede fra 1958 til 1975 den campingplads, foreningen havde etableret i Bisserup.

2. I 1970 flyttede han og hans kone Asta til det nybyggede hus på Vinkelvej 1, og han solgte Havnevej 49 til læge Knud Rasmussen og Kirsten Rasmussen , Næstved

3. 1990 blev huset overtaget af Kirsten og Knud Brandt

Bernhard Christensen ved siden af Bisserup – Slagelse rutebilen, en chevrolet, som han overtog sammen med busruten. Billedet er taget foran Bisserup Byvej 10, hvor han boede til leje, indtil han byggede huset på havnevej. På rutebilen er et tydeligt skilt med de to endestationer: Bisserup og Slagelse. PÅ bilens side kan man se, at ruten går over Dalmose. Netto belastningen er 11 kg., max hastigheden 60 km i timen og passagertallet 11. Bagagevægten er forsvundet bag forskærmen. Vi kan se bagage fastgjort på taget. Nummerpladen er: E 4313. E = Sorø amt. (ca. 1929)
Bernhard Christensen nu med 2 rutebiler efter han har åbnet ruten til Næstved.
“Rutebilstation” Bisserup Byvej 14. (Ca. 1930)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Rutebilerne parkeret foran det nye hus 1931

Rutebil med gasgenerator under krigen.
(Foran Bisserup Havnevej 49)