Bisserup Havnevej 50

Matr. nr. 36eg

Byhus med anneks og diverse udhuse
Bygget 1880

1. Husets første beboere var fiskehandler Christian Jacobsen og hans kone Sofie Christine Larsen. De blev gift i 1878.

Christian Jacobsen var søn af husmand Jacob Olsen, Bisserup Byvej 29 og således en af de husmandssønner, der flyttede neden for Skolebakken og levede af fiskeri. Han døde i 1898, og hans søn Hans Jacobsen overtog både hus og erhverv. Han eksporterede fisk til Kiel, og samtidig anskaffede han også jordlodderne matr. nr. 13bb og 19b. Den sidste lod havde præsten tidligere haft. Præsten hentede herefter mælk hos Hans Jacobsen. Hans Jacobsen døde af den spanske syge i 1918. Hans kone Caroline videreførte virksomheden, indtil sønnen Holger Jacobsen kunne overtage den.

Holger Jacobsen fiskede med kutteren “Lykkens Prøve”.

I 1926 købte Caroline Jacobsen huset af Holsteinborg, og jordlodderne blev afhændet til henholdsvis Daniel Hansen, Holsteinborgvej 213 og Hans Andersen (ved Kristiansholmskoven).
Huset gennemgik en omfattende ombygning i forbindelse med Holger Jacobsens giftermål med Caja Laurfeldt i 1935.

2. I 1940 solgte Caroline Jacobsen huset til elektricitetsværkbestyrer Peter Laurfeldt, Holger Jacobsens svigerfar.

I 1947 flyttede Holger Jacobsen med familien til Rude, hvor hans kone blev bestyrer af posthuset.

3. I 1947 lejede Harald Kruse og hans kone Ruth huset. De var blevet gift samme år. Inden de blev gift arbejdede Ruth som syerske hos Adler Nielsens kone Louise Nielsen, som blev kaldt “From”. I 1953 købte Harald og Ruth Kruse huset af Peter Laurfeldt, og Ruths forældre flyttede ind på første sal.

I 1958 blev matriklen delt i to: 36eg og 36 i. Harald og Ruth solgte 36eg og flyttede ind i 36i (annekset). Se Bisserup Havnevej 48. (Ruths forældre flyttede til Korsør.)

4. Anna Hansen fra Skafterup købte 36eg. (Enke efter Laurits Hansen). Anna Hansen boede i stuen, datteren Edith på første sal. Fra 1959 boede Marie Nielsen, enke efter fisker Albert Nielsen, Bisserup Havnevej 58, på første sal.

4. I 1985/86 købte Jette Elverdam huset. Marie blev boende på første sal til sin død i 1990. Herefter har Jette Elverdam hele huset.

Tre unge fiskere. Holger Jacobsen (1908–1991), Thorvald Burmann (1898–1966) og Valdemar Frederiksen (1905–1975). (Ca. 1925).
Caroline Jacobsen og Valdemar Frederiksen, der var karl hos fiskeeksportøren. (Ca. 1925).

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – I baggrunden nr. 48
Ejendommen ca. 1925. 36eg midtfor set fra vandsiden. Det senere Bisserup Havnevej 48 til venstre
Hans Jacobsen og Caroline Jacobsen foran huset ca. 1910. Yderst til venstre Hans Jacobsens mor, Sofie, med barnebarnet Holger. Mellem Caroline og Sofie muligvis Ingeborg Sandberg.
Valdemar Frederiksen, Caroline Jacobsen, Bernhard Christensen og smed Kastrup i haven,