Bisserup Havnevej 58

Matr. 36 k

Tolderbolig

Fra 1839 fik Bisserup egen tolder. Indtil da var toldkontrollen blevet udøvet fra Karrebæksminde.
De første år boede tolderen i den sydlige del af kroen, Bisserup Havnevej 66, men i 1842 lod Holsteinborg bygge eget hus til tolderen, Bisserup Havnevej 58.

1. I folketællingerne kan vi følge tolderne, der boede i huset.
1845 Jørgen Kristian Sørensen, strandtoldbetjent
1850 Rye, controlleur
1855 Christian Frederik Vinsløv, controlleur
1860 samme
1870 samme
1880 Rasmus Olsen Rasmussen, strandcontrollør. Rasmus Ole Rasmussen var kommet til Bisserup i 1879. Han blev pensioneret i 1901, og døde samme år.

2. Tolderen der i 1902 efterfulgte Rasmus Ole Rasmussen boede på Glænø, og tømrer på Holsteinborg Harald Petersen flyttede ind i huset og indrettede en afholdsrestaurant, hvor der om sommeren serveredes kaffe, is, sodavand og øl. (Kroen Bisserup Havnevej 66 var blevet lukket omkring 1900).

3. 1920 lejede fisker Albert Nielsen og hans kone Marie huset, som de købte i 1926. Marie Nielsen fortsatte sommerrestauranten, indtil kroen (“Lodskroen”) blev bygget i 1935 og bevillingen overgik til den. I stedet begyndte Marie Nielsen at drive pensionat og en lille købmandsforretning.
Albert Nielsen døde i 1942, men Marie Nielsen blev boende og fortsatte pensionat og købmandshandel, indtil hun i 1959 flyttede til Bisserup Havnevej 50.

4. Anders og Marie Lund købte huset af Marie Nielsen. Einar Jensens bror Svend drev købmandshandel i nogle år.

5. 1988 købte Marianne og Poul Christensen huset af Marie Lund. Huset blev revet ned og det nuværende hus blev bygget.

6. I 2005 købte Anne og Roger Kopp af Marianne Christensen. Anne Kopp udlejede ferieboligen “madam Kopps gæstehus”.

Albert Nielsen med sønnen Egon, faderen, husmand Kristian Nielsen, Smålandsvej 7 og farfaderen, skovløber Frans Nielsen, Kristiansholmsskoven. 1923

Ishuset:
På grunden lå i Albert Nielsens tid et ishus, hvor det opbevaredes is til nedkøling af fisk om sommeren. Isen blev hentet ude i mosen. Ishuset var bygget af træ med stråtag og isoleret med tang. Grunden hvor ishuset lå blev solgt fra i 1960erne og Bisserup Havnevej 60 blev bygget af maler og autolakerer Kurt Jensen, Nyrup. Albert Nielsen (nr.1 fra venstre) og Marie (nr. 3 fra venstre) med gæster foran ishuset sidst i 1920erne.

 

 

 

 

2011
2011
Sidst i 1940erne


Marie Nielsen med barnevogn foran huset ca. 1926.
Interview med Marie Nielsen, Bytingsbladet 1989. Læs her