Bisserup Havnevej 59

Matr. 36gs

Ca. 1900 husmandsejendom med jord, bygget 1860 – 1861

Stuehuset blev bygget 1860 – 1861 som udlænge til den store købmandsgård, der lå ud til Havnevej. Købmandsgården blev revet ned ca. 1901. (Se denne). Da den var blevet revet ned, lå dens to udlænger tilbage. De blev nu henholdsvis stuehus og stald til et landbrug, som blev drevet af Valdemar Nielsen (1872-1940). Han var søn af sandgraver Niels Mortensen, Lodsstien 7, og havde været kusk på Holsteinborg indtil 1902. Hans første kone Maren Christine Pedersen døde i 1922 og året efter blev han gift med Elizabeth Cecilie Pedersen, enke efter skomager Harald Emil Kruse, Rude. (Harald kruses bedsteforældre).

Jorden til stedet udgjordes af flere af de tidligere husmandslodder i det nuværende sommerhusområde. Først overtog Valdemar Nielsen matr. nr. 25 fra Holsteinborgvej 206, og senere både matr. nr. 27a og 13ba, som oprindelig havde været fæstet af den tidligere gæstgiver Fischer (død 1844), og derefter købmand Schou fra Slagelse og endelig overtog Valdemar Nielsen også matr. nr. 26 fra Holsteinborgvej 215.

Stalden, som var blevet bygget samtidig med stuehuset, brændte i påsken 1992. Se nedenfor.

Valdemar Nielsens søn Merredin drev landbruget efter faren, men i 1970erne udstykkedes jorden til sommerhuse (en del af Fjordbakken).

En bror til Merridin Nielsen, Adler, boede i nr. 9 på Bisserup Byvej. Der fortælles stadig i Bisserup om de to brødres råben sammen. Det kunne høres over hele byen. Lærer Greve fortæller om sin tid i Bisserup (1938–1956): “Skolegården med linden. Leg, snak, udsyn. – Vinduerne åbne i skolestuen om sommeren: Morbærtræet, nattergalen, bådenes tøffen, mågeskrig, barneleg v. stranden, duft af vore mange haveblomster, Mehrdin og Adlers råben til hinanden…..”.

I stuehuset var to lejligheder, hvor Valdemar Nielsen med familie boede i den ene, og fisker Peter Burmann og hans kone Louise, boede i den anden.

Peter Burmann kom til Bisserup i 1890 og blev samme år gift med Louise, datter af Svend Carl Sandberg.

Peter Burmann døde i 1928. Hans enke blev boende i huset. Hun døde i 1945.

2. Da Merridin døde i 1988 blev ejendommen købt af Johannes Christoffersen, Menstrup Kro og Lodskroen, og lejlighederne i stuehuset er siden blevet lejet ud. I den ene af dem har børnehaven “Børnebissen” haft til huse fra 1994-2017.

Fisker Peter Burmann og sønnen Thorvald (formand for fiskeriforeningen 1945–1959), ca. 1912

 

 

Louise Burmann og sønnen Henrik Burmann, og svigerdatteren Mary, ca. 1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset ca. 1925 med stråtag (i dag eternittag). På skiltet står der, at køretøjer (heste) modtages for 1 kr.
Valdemar Nielsen og hans kone Elizabeth ved middagsmalkningen (der blev malket tre gange om dagen).
Valdemar Nielsen kører soen til orne


Merridin med hestene

Branden i 1992. Læs indlæg i Bytingsbladet af Thomas Toft her