Bisserup Havnevej 67

Matr. 48

“Lodskroen”

1. I 1935 blev den gamle rejselade med sladrebænken revet ned, og svogrene Johs. Jensen og Henrik Burmann byggede den nuværende krobygning med fladt tag i ”funkisstil”, som de drev som afholdsrestauration og brødudsalg. (Henrik Burmann var gift med Johs. Jensens søster Mary). Johs. Jensen boede i lejligheden på 1. sal. Selvom der var mange turister i Bisserup i 1930erne og i 40erne, drev de ikke hotel eller pensionat i bygningen, men den kaldtes alligevel ”Hotellet”.

2. Det var en sømand, der ønskede at gå i land, der så de muligheder. Jørgen R. Hansen, søn af fisker Johs. Cornelius Hansen, kom ud at sejle som 15 årig og sejlede i en årrække på verdenshavene, men havde i alle årerne det mål at vende tilbage til Bisserup. Sin løn sparede han op, og i 1950 købte han ”Hotellet”. I 1953 lod han bygge et anneks med 10 værelser, alle med rindende vand, parketgulve og faste skabe, og han kaldte den gamle + den nye bygning “Hotel Smålandshavet”. Øst for annekset byggedes “Iskiosken”, hvor hans mor, Anna Cornelius Hansen, solgte is.

3. På grund af sygdom solgte han allerede hotellet igen i 1960 til Erling Christensen, der byggede om, fik lagt nyt tag, kaldte stedet ”Bisserup Strandhotel” og senere ”Den gyldne Ål”.

4. Erling Christensen solgte i 1978 til ejeren af Menstrup Kro, Johannes Christoffersen. Navnet ændredes ved ejerskiftet til “Lodskroen”, og den blev i det daglig bestyret af Astrid Formann. Da hun stoppede, blev kroen forpagtet ud til forskellige forpagtere.

Efter Merridin Nielsens død i 1988 købte Johs. Christoffersen Bisserup Havnevej 59 med henblik på en udvidelse af kroen med 25 værelser. En plan som dog endnu ikke er blevet realiseret.

5. I 2014 købte Pia Løvensten Lodskroen af Johannes Christoffersen efter at have forpagtet den i et par år.

Æodskroen har i 2020 skiftet navn til “Bisserup Strand Kro”

Rejseladen før den blev revet ned. De tre på ”sladrebænken” er Jacob Sandgraver, fisker Lars hansen og fragtkører Peter Christensen, der havde heste og vogn opstaldet i rejseladen.

Tegning fra julefrisen, Mads Stage ca. 1974

 

 

2015
ca. 1950


Postkort fra Bisserup. Hotel Smålandshavet med den nye værelsesbygning ses til højre i billedet.