Bisserup Havnevej 67

Matr. 48

“Lodskroen”

1. I 1935 blev den gamle rejselade med sladrebænken revet ned, og svogrene Johs. Jensen og Henrik Burmann byggede den nuværende krobygning med fladt tag i ”funkisstil”, som de drev som afholdsrestauration og brødudsalg. (Henrik Burmann var gift med Johs. Jensens søster Mary). Johs. Jensen boede i lejligheden på 1. sal. Selvom der var mange turister i Bisserup i 1930erne og i 40erne, drev de ikke hotel eller pensionat i bygningen, men den kaldtes alligevel ”Hotellet”.

2. Det var en sømand, der ønskede at gå i land, der så de muligheder. Jørgen R. Hansen, søn af fisker Johs. Cornelius Hansen, kom ud at sejle som 15 årig og sejlede i en årrække på verdenshavene, men havde i alle årerne det mål at vende tilbage til Bisserup. Sin løn sparede han op, og i 1950 købte han ”Hotellet”. I 1953 lod han bygge et anneks med 10 værelser, alle med rindende vand, parketgulve og faste skabe, og han kaldte den gamle + den nye bygning “Hotel Smålandshavet”. Øst for annekset byggedes “Iskiosken”, hvor hans mor, Anna Cornelius Hansen, solgte is.

3. På grund af sygdom solgte han allerede hotellet igen i 1960 til Erling Christensen, der byggede om, fik lagt nyt tag, kaldte stedet ”Bisserup Strandhotel” og senere ”Den gyldne Ål”.

4. Erling Christensen solgte i 1978 til ejeren af Menstrup Kro, Johannes Christoffersen. Navnet ændredes ved ejerskiftet til “Lodskroen”, og den blev i det daglig bestyret af Astrid Formann. Da hun stoppede, blev kroen forpagtet ud til forskellige forpagtere.

Efter Merridin Nielsens død i 1988 købte Johs. Christoffersen Bisserup Havnevej 59 med henblik på en udvidelse af kroen med 25 værelser. En plan som dog endnu ikke er blevet realiseret.

5. I 2014 købte Pia Løvensten Lodskroen af Johannes Christoffersen efter at have forpagtet den i et par år.

Rejseladen før den blev revet ned. De tre på ”sladrebænken” er Jacob Sandgraver, fisker Lars hansen og fragtkører Peter Christensen, der havde heste og vogn opstaldet i rejseladen.

Tegning fra julefrisen, Mads Stage ca. 1974

 

 

2015
ca. 1950


Postkort fra Bisserup. Hotel Smålandshavet med den nye værelsesbygning ses til højre i billedet.