Bisserup Havnevej 73

matr. nr. 1m

Hus ved havnen uden jord, bygget 1826

I 1826 blev kornmagasinet ved havnen (se Bisserup Havnevej 81-85) forlænget mod nord, og samtidig blev der bygget en længe mod syd med beboelse samt stald og lo.

I selve magasinbygningens sydlige del var der en lejlighed til magasinopsynsmanden. True Sandberg (1782-1865) var opsynsmand ved magasinet fra det blev bygget, og til han blev pensioneret omkring 1850/1855. Ifølge familiehistorien kom True Sandberg til Bisserup fra Randersegnen i 1811. Han flyttede dengang ind i et hus ved Skovkrogen, som senere – også ifølge familietraditionen – blev flyttet ned til havnen. Er den sydlige længe blevet bygget af materialerne fra huset i Skovkrogen?

Spørgsmålet er, hvornår True Sandberg flyttede ind i den sydlige længe. Om det var i 1826, eller om han som opsynsmand boede i Magasinet og først flyttede ud, da han blev pensionist.

True Sandberg var gift med Ane Cathrine Lerche, datter af lærer Lerche i Venslev (1746 – 1842). Han var lærer i Venslev 1781–1827. Lærer Lerche boede hos datteren og svigersønnen i Bisserup fra 1828 og 1834. Han døde i Nyrup i 1842.

Sønnen Carl Sandberg (1818-1886)og hans kone Sofie Pedersdatter, de var blevet gift i 1855, boede også i huset, og også deres søn, Peter Sandberg (1863-1938) fik bolig med sin familie i huset. Far og søn var begge fiskere og havde også en del af jordlodden 2b (den nordlige del af Havnevej).

Peter Sandbergs datter Cordelia (1900-1973) og hendes mand Carl Henriksen (1899-1972) boede i huset til 1973, og i 1982 flyttede Anne Marie Sandberg ind efter sin mands (True Sandbergs (1903-1982)) død. De havde boet Lodsstien 7.

Efter Anne Marie Sandbergs død i 2002 overtog datteren Bodil og hendes mand Jens Christian Nielsen huset, som gennemgik en omfattende renovering og fik nyt stråtag.

2014
På vognen ses Peter Sandberg, stående med lys stråhat, og sønnen True med blød hat. Ved siden af vognen datteren Cordelia med søsteren Ingeborgs datter Lisa. Ingeborg bag vognen. Pigen med den ternede kjole muligvis Ingeborgs datter Kitty. Ca. 1925.